Följ oss på Facebook

Anhörig: Anhöriga ger omsorg

Publicerat 2012-09-14

1,3 miljoner människor i Sverige ger omsorg till sjuka, funktionsnedsatta eller äldre personer i sin närhet

Socialstyrelsen har för första gången genomfört en befolkningsstudie där anhöriga som stöttar, hjälper och vårdar sina närstående har fått besvara frågor om vad de gör, hur de mår och vad de tycker. 

Det visar sig vara en stor grupp i Sverige, 1,3 miljoner personer, som hjälper till med praktiska saker, ger vård och omsorg men också ekonomisk hjälp när så behövs. Socialstyrelsen slår fast att omsorgen om närstående har en samhällsbärande funktion och drar en viktig slutsats att det offentliga behöver bli bättre på att på ett tidigt stadie informera om vilket stöd som finns.

Studien ger en översiktlig bild och det finns nu möjlighet att gå vidare med materialet och studera bland annat de bakomliggande orsakerna till att människor upplever minskad livskvalitet och i vissa fall svårighet att arbeta. Läs vidare här..

Se tidigare inlägg om Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga..

Källa: Nationellt kompetenscentrum Anhörig

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.