Följ oss på Facebook

yasmin1

Events: Min resa – Öppen föreläsning!

Publicerat 2013-05-13

Med Yasmin Jungestedt.

”När katas­tro­fen som ödeläg­ger livet inträf­far redan i 15-årsåldern vet man inte hur man ska gå vidare. Till en bör­jan blir det en fråga om att bara över­l­eva.

Sedan kom­mer det svåra. Att återta livet. Yas­min Jungest­edts föreläs­ning ”Min resa” är en ärlig, rät­tfram och tydlig beskrivn­ing av alla de utmaningar och mot­gån­gar Yas­mins fysiska tillko­r­takom­man­den ska­par. Samhäl­lets oförståelse, som bland annat yttrar sig i bri­s­tande till­gäng­lighet, spiller hela tiden över till själen.” Idag är Yasmin 29 år, förlovad, och arbetar som webbredaktör för Stiftelsen Spinalis och som föreläsare.

Fredag den 17 maj

Klockan 10.00 — 13.00

På Dal­heimer­s hus

Föreläs­nin­gen kostar 250 kr exk­lu­sive moms.

Anmälan görs via arrangörens hemsida här.

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.