Följ oss på Facebook

Assistans: Terese har ett för ”aktiv liv” för att tillhöra LSS

Publicerat 2013-11-13

Det aktiva i mitt liv är möjligt endast tack vare min assistans, utan den hade inget av det jag gör varit möjligt.

Efter 33 år som funktionshindrad tillhör Terese Antonsson inte längre personkrets 3. Hon har i 12 år tillhört LSS lagen men nu har Försäkringskassan gjort en ny tolkning där man anser att hon lever ett för aktivt liv för att vara funktionshindrad enligt LSS.

-Det aktiva i mitt liv är möjligt endast tack vare min assistans, utan den hade inget av det jag gör varit möjligt. 

Terese Antonsson 33 år har de senaste 12 åren tillhört personkrets 3. För att vara berättigad till lagen om stöd och service (LSS), ska man tillhöra en av de tre personkretsarna. Terese är funktionshindrad från 5 månaders ålder. Hon har en spastisk parapares, d.v.s. förlamning i båda benen efter ett infektiöst tillstånd i ryggmärgen. Hon sitter i rullstol och har de senaste 12 åren haft personlig assistans.

-Då, för 12 år sedan öppnade sig en helt ny värld för mig. De drömmar jag haft fick en möjlighet att förverkligas. Jag kunde jobba och sköta hem och familj. 

Under hösten 2012 flyttade Terese och familjen till Kungsbacka och en ny ansökan i den nya kommunen gjordes. Teresé hade innan flytten ett färskt beslut ifrån sin tidigare kommun men Kungsbacka gjorde trots detta en helt ny ansökan istället för ett övertagande av tidigare beslut. I mars beslutade kommunen att Terese behov översteg 20 timmar i grundläggande behov och de gjorde då en ansökan till försäkringskassan. I väntan på deras utlåtande beviljades Teresé personlig assistans enligt LSS.

Det kändes så bra att kommunen skickade min ansökan vidare. Kanske skulle tillvaron kunna återgå till vad den varit innan. Men icke!

Hon träffar en handläggare för utredning i maj och hon får en chock när beslutet kommer. Terese får avslag då hon inte anses ha så betydande svårigheter i sitt liv att hon längre kan tillhöra personkrets 3.

-Det lät som om jag blivit friskförklarad efter 33 år som handikappad. Det kändes dock inte så.

Dagen efter beslutet anlänt ringer handläggaren från Kungsbacka kommun där Terese nuvarande beslut om assistans finns och vill komma på ett möte. De kommer dagen därpå med en handläggare ifrån hemtjänsten och säger att hennes nuvarande beslut om personlig assistans kommer att tas bort och att Kungsbacka kommun kommer att gå på Försäkringskassans utredning och beslut. Trots att de bara 6 månader tidigare gjort en egen utredning där de fastställt att Terese tillhör personkrets 3.

Hela min värld rasade vid det samtalet. Utan assistent kan jag inte klara mitt liv. Ett beslut enligt SoL innebär hemtjänst, ledsagare och larm. Jag är 33 år och får samma insats som pensionärer. 

Terese har varit hos två läkare och en arbetsterapeut som gjort en ADL bedömning som alla tre kommer fram till slutsatsen att hon tillhör personkrets 3. Hur kan då Försäkringskassan komma fram till en annan slutsats?

När jag såg Kalla Faktas reportage så blev jag förbannad men inte förvånad. Handläggarna får lära sig att inte ha empati utan bara titta på mig kliniskt. Det hjälper inte att visa sina känslor och förklara hur man mår. De kommer ändå inte att ta hänsyn till det. 

Terese överklagar till Försäkringskassans omprövningsenhet och hon får avslag även där. Hon kommer nu att överklaga till Förvaltningsrätten.

– Om inte min överklagan går igenom så känns det som om att jag kommer att förlora mitt liv. Det påverkar inte bara mig utan hela min familj. Då min man jobbar kommer det bli min 15 åriga dotter som får ta hand om mig. Det är inte så lagen säger att det skall vara. 

Text: Maja Koppfeldt

Kommentarer

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.