Följ oss på Facebook

Debatt: Anlitar Försäkringskassan likvärdiga konsulter som kommunen?

Publicerat 2013-11-15

Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man talar med en handläggare hos kommunen.

Listan på kommuner som valt att anlita Jonas Reinholdsson på KommunLex AB som konsult är lång. Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som har blivit allt mer urholkad då flera begrepp såsom ”goda levnadsvillkor” lämnar ett stort tolkningsutrymme till den kommun som ska tolka lagens ursprungliga intention. För att behålla ett individperspektiv i lagen så innebär det att begreppet goda levnadsvillkor ser olika ut för dig än vad det gör för mig. Handläggarens uppgift är att genom samtal ta reda på vad som är goda levnadsvillkor för just dig och din familj.

Jag har arbetat inom personlig assistans som assistanssamordnare i 10 år. Vårt arbete som assistansanordnare är att tillgodose assistansberättigade personer med goda levnadsvillkor genom att vi förser dem med personliga assistenter. Men på senare år har det tillkommit en allt större arbetsuppgift. Vi ska som privat utförare agerar ombud och försvara brukarens rättigheter mot dem som i lagens intention ska förse brukaren med dess rättigheter. Här borde det inte finnas en konflikt, men det gör det. Vi lägger allt mer tid på att överklaga beslut, lära våra brukare hur handläggarna tänker och diskutera vad de kan och inte kan säga till kommunen.

Jag har under 10 år varit med på fler än två hundra tvåårs omprövningar och ansökningar om assistans. Jag upplever att vi gått ifrån att prata om omvårdnad om en person till att tala om brukarens behov upphugget i olika beståndsdelar. Om man inte förstår handläggarens bedömningsinstrument riskerar man att få indraget beslut. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man talar med en handläggare hos kommunen.

Kalla Fakta lägger fokus på att se vilka kommuner som har anlitat konsulter som lär upp handläggarna i dels hur man ska ställa frågor till brukaren som leder till svar som berättigar indragningar eller nedskärningar. Samt genom att ge ”goda råd” på hur man kan vinna överklaganden i Kammarrätten och Förvaltningsrätten. Vi är även intresserade av att veta om man anlitar liknande konsulter hos Försäkringskassan. Är det även på statlig nivå man behöver tänja på lagen för att den har blivit för dyr i praktiken.

Det finns stora risker när enskilda handläggare och kommunen på egen hand urholkar lagen ursprungliga intentioner genom att tänja på begrepp. För att människor ska ha respekt för lagen så måste den vara rimlig och den måste framförallt följas. Att köra mot gult ljus blev lagligt för att medborgarna valde att göra det. Det är farligt att ha lagar som inte följs eller respekteras.

LSS lagen är en lag som vi i Sverige ska vara stolta över. Jag är stolt över att bo i ett land där alla oavsett funktionshinder enligt lag ska få rätten att leva som alla andra. Men jag känner mer och mer att lagen inte efterföljs i praktiken.

Jag blir arg när jag såg reportaget i Kalla Fakta, men inte förvånad. Den diskussion som har blivit efter Kalla Faktas reportage där fler och fler funktionshindrade vågar och orkar kliva fram och berätta hur just de har blivit bemötta visar att vi i större utsträckning går emot att rucka på välfärdssamhällets grundlagar. Livskvalitet får aldrig diskuteras ur ett kostnadsperspektiv.

Maja Koppfeldt (KD)

Ägare Livsanda Assistans AB

Grundare Mittfunktionshinder.se

Kommentarer

  1. LOL! Radera detta inlägg snabbt!!!

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.