Följ oss på Facebook

Debatt: David Lega: Tillgängligheten kan fortfarande bli bättre!

Publicerat 2013-12-04

Arbetslösheten bland funktionshindrade är betydligt högre än snittet.

För en liten stund sedan blev det klart att Göteborg vann priset Access City Award 2014 läs om det här . Priset delas ut av EU-kommissionen för att öka kunskapen om funktionshinder och driva på för ett mer tillgängligt samhälle. Det är ett jättebra initiatitiv och även om det ibland kan verka lite fånigt med priser, speciellt för så grundläggande saker som tillgänglighet, så är uppmuntran ett bra sätt att arbeta.

Det är glädjande att Göteborg uppmärksammas på ett positivt sätt. Mycket arbete pågår för att förbättra tillgängligheten, Fastighetskontoret arbetar med att tillgänglighetsmärka bostäder och Göteborgs handikapplan, Synvändan, håller på att uppdateras. Men jag tror att många håller med mig om att det finns mer att göra. Priset förpliktigar oss att arbeta ännu mer för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Här kommer några exempel på saker som jag drivit i Göteborg.

Alla ärenden som går till kommunstyrelsen ska analyseras utifrån ett antal perspektiv, bland annat barnperspektiv, mångfaldsperspektiv och jämställdhetsperspektiv. Jag vill att även tillgänglighet ska vara ett perspektiv som ärendena ska analyseras ur, för att ha med tillgänglighetsapsekten på alla ärenden. Majoriteten menade att det räckte med att ha ett mångfaldsperspektiv, eftersom tillgänglighet är en del av det. Men det räcker inte. Tyvärr ser vi alldeles för ofta att tillgänglighetsperspektivet glöms bort. Läs mer om detta här Strutsperspektivet.

För några veckor sedan avslöjade TV4 att Göteborg, och många andra kommuner, hyrt in konsulter för att lära sig hur man kommer undan sitt ansvar för Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Det gjorde mig rasande. LSS är en världsunik reform som vi ska vara oerhört stolta över, och kommuner ska absolut inte försöka ta sig runt sitt ansvar. Min partikollega Maria Berntsson har lagt en interpellation i fullmäktige om detta, och själv har jag tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet i kommunstyrelsen yrkat på att vi ska få en genomgång av avslagna ärenden och hur stora skillnaderna är mellan de olika stadsdelarna i Göteborg.

Länk: Öppet brev till alla kommunpolitiker kan du läsa mer om vad jag skrivit om Kalla Faktas avslöjande.

En av de allra viktigaste tillgänglighetsfrågorna är frågan om tillgänglighet på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland funktionshindrade är betydligt högre än snittet. Därför måste vi lägga mycket mer kraft att minska den. Ett sätt,  som jag föreslagit, är att inrätta en head-huntingenhet som ska ha uppdraget att söka upp lämpliga funktionshindrade och guida dem i en ansökningsprocess när ett jobb i Göteborg blivit ledigt. Jag har skrivit mycket om det förslaget, läs till exempel:

Länkar: Så får vi fler funktionshindrade ut i arbete och Head Hunting.

Det är kul att vinna priser, men viktigt att komma ihåg att bäst och bättre är två olika saker. Vad jag menar är att trots att vi har vunnit så kan vi fortfarande bli mycket bättre. Göteborg måste fortsätta arbeta aktivt med att öka tillgängligheten och jag är övertygad om att dessa förslag skulle göra staden ännu bättre.

David Lega

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.