Följ oss på Facebook

Information: Växande oro för att 20-årsjubilerande LSS-lagen urholkas

Publicerat 2014-01-28

Lyssna på på Sveriges Radio.

Tjugo år efter att Lagen om Särskilt Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes oroas allt fler av att lagen urholkas. Tanken med lagen var att personer med grava funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att delta i samhället på samma villkor som alla andra, men i stället kommer det allt fler rapporter om personer som förlorat insatser som de tidigare bedömts ha rätt till.

Reportage av Jens Andersson och debatt mellan hälsominister Maria Larsson (KD) och Hillevi Larsson, riksdagsledamot för (S). Lyssna här:

En fungerande ledsagarservice är fantastiskt

Många får ett nej och kostnaderna har ökat

Källa: Sveriges radio

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.