Följ oss på Facebook

Assistans: Försäkringskassan återkräver lån på 2 miljarder kronor av assistansbranschen

Publicerat 2014-03-04

Försäkringskassan har den 27 februari meddelat IFA (Intressegruppen för Assistansberättigade) att de from september 2014 kommer att införa efterskottsbetalning av assistansersättning istället för förskottsbetalning så som systemet ser ut idag.

När personlig assistans infördes var tanken att det främst skulle vara egna arbetsgivare och kommunen som skulle välja att bli utförare. Där av blev utbetalningssystemet att man får assistansersättningen i en förskottsbetalning. Detta för att kommunen i regel har utbetalning av lön i innevarande månad och inte betalar lön retroaktivt efter arbetad månad. Detta innebär att om assistansuppdraget för en brukare börjar i september så får utföraren brukarens första utbetalning i september. Men med facit i hand så vet vi att kommunen och enskilda arbetsgivare är en mindre procentuell del av landets alla utförare.

I regel har alla privata assistanssamordnare idag retroaktiv löneutbetalning, d.v.s. att man betalar lönen efter arbetad månad. Man får därmed som privat assistanssamordnare utbetalning både i september och i oktober innan man får den första lönekostnaden. Man får som assistanssamordnare en utbetalning extra som man inte utför några assistanstimmar för och därmed inte har någon kostnad för. Assistansbranschen har därmed inte haft några problem med likviditet.

Nu vill FK ha tillbaka sitt lån. Jag var idag i kontakt med Tomas Sundberg på Försäkringskassan för att ställa några frågor. I september kommer inga anordnare av personlig assistans få någon månadsutbetalning. Man ställer om utbetalningssystemet säger man. Man kommer inom några veckor att gå ut med denna information till samtliga anordnare. Men assistanssamordnaren har fortfarande lönekostnader och skatt som ska betalas in i september. Detta innebär att alla assistansanordnare samt alla kommuner måste komma upp med 1/12 av sin årsomsättning av den personliga assistansen i likvida medel till september månad. Läs vidare här….

Text: Maja Koppfeldt

Grundare av Livsanda Assistans AB

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.