Följ oss på Facebook

Assistans: Passning dygnet runt blir för dyrt

Publicerat 2014-03-14

Besluten om personliga assistenter är ofta hjärtskärande.De goda institutionerna måste bli ett värdigt alternativ.

Med jämna mellanrum rapporterar tidningar och radio om hur ansökningar om personlig assistans skurits ned eller avslagits. Är det rimligt att en MS-sjuk pojke ska klara sig 19 timmar på egen hand, när han behöver hjälp för snart sagt allt han tar sig till?

Att bedöma människors behov av vård och omsorg är en av de mest grannlaga och samtidigt otacksamma uppgifter som staten ålagt sina och kommunernas tjänstemän. De som begär hjälp kan ofta stödja sig på olika rättighetslagar, men tjänstemännen har samtidigt en budget att hålla sig till. Den som är missnöjd kan ofta överklaga besluten till en domstol, som fäller utslag och därmed ibland etablerar prejudikat.

Prejudikaten flyttar ofta gränsen ytterligare lite grann – de ekonomiska följderna behöver domstolen inte bekymra sig om, men biståndsbedömarens dilemma blir ännu lite marigare. Läs vidare här…

Källa: Expressen.se

Text: Gunnar Wetterberg

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.