Följ oss på Facebook

Assistans: Fler avslag på ansökningar om personlig assistans trots oförändrad lag

Publicerat 2014-04-03

Pressmeddelande

Fler får avslag på ansökningar om assistans än tidigare, trots att lagen inte ändrats. 2003 avslogs 30 procent av ansökningarna och 2012 är avslagen uppe i över 60 procent. Indragningen av assistans från Försäkringskassan vid omprövningar till följd av att behovet anses för litet ökat med 500 procent. Det framgår av en ny rapport från Humana, som nu uppmanar riksdagspolitikerna att ta tillbaka initiativet när det gäller den personliga assistansen.

– Utvecklingen mot striktare tolkningar har pågått i flera år, och den styrs av myndigheter och inte våra folkvalda. På flera håll förekommer bedömningar som strider mot lagens intentioner och är rättsosäkra. Riksdagen måste ta tillbaka taktpinnen, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana.

Idag presenterar Humana sin juridiska årsbok, som beskriver aktuella trender kring den juridik som styr personlig assistans. En ny sammanställning av Försäkringskassans statistik visar att avslagen på ansökningar om personlig assistans har ökat från 30 procent 2003, till över 60 procent 2012. Samtidigt har det skett en påtaglig ökning av indragningar på grund av att behoven anses understiga de 20 timmar per vecka där Försäkringskassan bär ansvaret för assistans. 2007 hamnade 57 personer under gränsen. 2012 är siffran uppe i 286, en ökning med flera hundra procent.

Årsboken visar också att det bakom statistiken döljer sig tolkningar som inte sällan sker i strid med lagens intentioner och på tvärs med centrala förvaltningsrättsliga principer. Ett exempel är bedömningarna av hjälpbehoven när någon har autism där Försäkringskassan under det senaste året såväl i myndighetspraxis som i den vägledning som deras handläggare har till stöd för sitt utredningsarbete frångått lagstiftningen kring det femte grundläggande behovet. Den nuvarande tolkningen innebär att många personer med autism inte längre anses ha rätt till personlig assistans, eftersom de inte har ett fysiskt funktionshinder som medför ett praktiskt hjälpbehov.

– Med ett halvår kvar till val vill vi uppmana ledamöterna i socialförsäkringsutskottet att förtydliga lagstiftningen, men också att sätta press på framförallt Försäkringskassan att ta fram regler och underlag som gör att rättssäkerheten kan upprätthållas. Genom tydliga spelregler kan godtyckliga bedömningar och segdragna rättsprocesser undvikas, säger Christian Källström.

Här kan du ta del av Humanas juridiska årsbok 2014, som offentliggjordes  på Internationella autismdagen:


För mer information kontakta Humana:

Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig             Christian Källström, chefsjurist

Tel: 070-410 56 11                                                          Tel: 070-410 55 32

E-post: jonatan.arenius@humana.se                     E -post: christian.kallstrom@humana.se

 

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.