Följ oss på Facebook

Gästbloggare: Förbättra färdtjänsten i Göteborg

Publicerat 2014-04-24

Ingen ska behöva välja mellan att gå på bio eller åka till havet.

Kristdemokraterna i Göteborg har sedan ett par år tillbaka kämpat för att den som har köpt ett månadskort för sin färdtjänst ska ha obegränsat antal resor på det kortet, precis som den som köper ett månadskort i den vanliga kollektivtrafiken har. Detta har vi föreslagit i våra budgetförslag för Göteborg de senaste åren, men eftersom vi är i opposition har detta avslagits varje år.

För ett par veckor sedan kom det ett ärende till Kommunstyrelsens bord från Färdtjänstnämnden, den nämnd som rent praktiskt ansvarar för färdtjänsten i Göteborg. De hade gjort en översyn av sitt reglemente och kommit fram till att de kan göra förtydliganden och förenklingar. Nu ville de få Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges godkännande att göra dessa förändringar. I grunden var förändringarna bra. Att regelverket är enkelt och tydligt är bra för alla inblandande och Färdtjänsten kan nog tjäna som ett gott exempel för andra i kommunen, som har en tendens att krångla till det mer än nödvändigt.

Tyvärr var inte allt bra i förslaget till nytt reglemente. Färdtjänstnämnden skiljer på ”nödvändiga resor” och ”fritidsresor”. De nödvändiga resorna är resor till arbete eller sjukvård, fritidsresorna är allt annat, att handla, träna eller umgås med vänner. Jag föreslog därför att ärendet skulle arbetas om så att kommunen inte skiljer på nödvändiga resor och fritidsresor, såsom vi drivit hela tiden. Ett månadskort ska vara ett månadskort, resorna ska vara obegränsade.

Det finns många skäl till att detta är bra. För att öka tillgängligheten i samhället måste oplanerade resor kunna göras utan att man tvingas dra in på något annat. Att begränsa antalet resor till exempelvis träning innebär i längden fler resor till sjukvården. Vi vill satsa på friskvård och inte bara sjukvård, och då är detta en grundläggande satsning. Vi vet ju att mänskliga relationer, att träffa vänner och familj, är oerhört viktigt för att må bra. Det måste underlättas, inte begränsas. Ingen ska behöva välja mellan att gå på bio eller åka till havet på grund av att antalet resor inte räcker.

Tyvärr var jag ensam bakom detta förslag och det röstades ner. De nya reglerna kommer nu med all sannolikhet att antas i kommunfullmäktige i början av maj med en fortsatt begränsning av resorna. För att ändra detta krävs det fler röster på Kristdemokraterna i Göteborg i valet i september!

David Lega

Kommunalråd i Göteborg och andre vice partiledare för Kristdemokraterna

Länk till handlingarna i ärendet:

Översyn av regler gällande färdtjänst

Kommentarer

  1. Detta problem är inte bara i Göteborg! Vi har samma problem i Stockholm och säkert i övriga landet.

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.