Följ oss på Facebook

Debatt: David Lega om arbetslöshet bland funktionsnedsatta

Publicerat 2014-12-03

Under min livstid har jag sett hur möjligheten till delaktighet för funktionshindrade har förbättrats kraftigt, men givetvis finns det fortfarande stora förbättringar som måste göras.

Idag är jag i Bryssel för att tala i samband utdelningen av Access City Award 2015, som EU-kommissionen delar ut för att belöna en europeisk stad för dess tillgänglighetsarbete. Göteborg vann priset förra året tack vare att staden arbetar systematiskt och brett med att förbättra tillgängligheten.

När vi pratar tillgänglighet går tankarna lätt till den fysiska tillgängligheten, möjligheten att åka kollektivtrafik eller att gå på sta’n. Detta är viktigt, men minst lika viktig är tillgängligheten på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland funktionshindrade är betydligt högre än bland andra, vilket får negativa konsekvenser både för den enskilde och för hela samhället.

Arbete är viktigt av många skäl. För den enskilda människan innebär det att man får möjlighet att leva ett självständigt liv, men också att man är del i något, att man känner sig behövd och tillför något. Det är otroligt viktigt. Ens värde som människa sitter inte i vad man gör, det ska vi alltid komma ihåg, men mycket av självförtroendet sitter där. Att gå arbetslös länge är inte bra för någon. Jag är övertygad om att alla kan bidra med något, inte minst för sin egen skull.

För samhället innebär det också att fler betalar skatt samtidigt som färre behöver stöd av staten. Arbetslöshet är dyrt, och alla vinner på ett samhälle där fler arbetar, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.

Den viktigaste åtgärden för att minska arbetslösheten bland funktionshindrade är att förändra attityderna, både hos arbetsgivarna och hos de funktionshindrade själva. Det finns mycket att vinna för en arbetsgivare som anställer funktionshindrade och det innebär nya resurser. Men funktionshindrade måste också våga söka arbeten. Söker man inte jobb, får man inte jobb.

För att få funktionshindrade att söka jobb har jag föreslagit en head-huntingenhet i Göteborg, med uppdraget att matcha funktionshindrade med lediga tjänster inom staden. När en tjänst utlyses ska enheten uppmana lämpliga kandidater med funktionshinder att söka, och vid behov lotsa dem i processen. Det finns många som vill, och skulle kunna jobba, men som behöver lite hjälp. Det handlar inte om kvotering men det finns de som behöver extra hjälp för att komma in i processen. Jag är övertygad om att det skulle hjälpa några.

De flesta av oss håller nog med om att vi är på väg åt rätt håll, men vi är också många som önskar att det kunde gå lite fortare. Jag tror att processen kommer gå fortare om fler funktionshindrade kommer i arbete därför att fler funktionshindrade på arbetsmarknaden innebär att attityden till funktionshinder förändras, men jag vet att det också ökar fysiska tillgängligheten i samhället ytterligare, samtidigt som människor får möjlighet att känna att just de är behövda. Då kan Göteborg bli en ännu bättre stad för funktionshindrade.

 

David Lega (KD)

Kommunalråd i Göteborg och andre vice partiledare

 

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.