Följ oss på Facebook

Assistans: ”Synliggör oss med funktionsnedsättningar”

Publicerat 2014-12-12

”När vi blir av med våra personliga assistenter, så kan vi inte jobba. Vi kan inte leva. Vi kan bara överleva. Då hamnar vi i riktigt, verkligt utanförskap”, skriver Jesper Odelberg.

Förra veckan var det den internationella funktionshinderdagen. Det kan vi vara glada för att det uppmärksammades. Och några dagar innan dess var det precis 20 år sedan vi fick LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshinder.

Det var dåvarande socialminister Bengt Westerberg (FP) som såg till att den lagen trädde i kraft, och för det kommer jag att vara Bengt Westerberg och det dåvarande Folkpartiet evigt tacksam.

Men det är likväl inte en borgerlig reform. Lagförslaget skrevs nämligen under en socialdemokratisk regering, redan under statsminister Olof Palmes tid på åttiotalet.

Bengt Lindqvist arbetade då på Socialdepartementet som statsråd, som familje- och handikappminister mellan åren 1985 till 1991. Men man glömde en grupp, nämligen barnperspektivet.

LSS ska dock inte ses som en vårdreform, den ska ses som en jämställdhets- och frihetsreform. Den största i modern tid.

Personliga assistenter är inte heller jourhavande kompisar. Utan de är till för att en människa med ett fysiskt funktionshinder ska kunna få leva sitt liv så ”normalt” som möjligt.

Jag började söka jobb i början av nittiotalet. Då fick man som funktionshindrad arbetssökande söka jobb genom Arbetsmarknadsinstitutet AMI. En instans som fungerade som en arbetsförmedling för människor med funktionsnedsättning.

Och även om jag hade otur med bemötandet från denna instans, så fanns det en expertis på just det området, funktionshinder och arbete.

Men efter åtta år med den borgerliga regeringen, så finns inte Arbetsmarknadsinstitutet kvar längre tyvärr. På så sätt osynliggörs människor med funktionsnedsättning ännu mer. Och vi får ännu svårare att komma ut i arbetslivet på riktigt. Läs vidare här…

Källa: Svt.se

Text: Jesper Odelberg

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.