Följ oss på Facebook

Sökes: Har du en CP-skada och bor i Västra Götaland?

Publicerat 2015-12-04

Det pågår en studie med vuxna personer med CP-skada som bor i Västra Götaland som verkar mycket intressant. Syftet med studien är att belysa hälsan och livssituationen när man levt med en CP-skada upp till vuxen ålder.

Kate Himmelman, docent och överläkare som arbetar på regionhabiliteringen är ansvarig för studien.

I Västsverige finns en unik kunskap om den aktuella gruppen sedan tidig ålder. Studien ger ökad kunskap om livsbetingelser och klinisk bild och förlopp vid CP hos vuxna i Sverige. Denna kunskap kan ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling inom habilitering, hälso- och sjukvård samt social service och leda till förebyggande åtgärder mot ohälsa och utanförskap, ge ökad tillgänglighet till samhällets resurser och ge underlag till en bra fördelning av dessa resurser, vilket kan underlätta liv och delaktighet för personer med CP.

Vill du vara med i studien utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och resa. Du kommer med hjälp av frågeformulär och intervju undersöka hur du mår, din hälsa och din livssituation. Det kommer att ta två till tre timmar.

Är du intresserad, så mejla till: su.vuxenstudien@vgregion.se.

Har du frågor om studien kan du ringa: 031-343 76 23.

Läs mer om studien här: Att leva som vuxen men cerebral pares i Västsverige

Källa: Ungarörelsehindrade Göteborg

 

 

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.