Följ oss på Facebook

Information: Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Publicerat 2016-04-05

FQ arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

FQ ska genom information, attitydpåverkan och samverkan med myndigheter och andra organisationer verka för kvinnor med funktionsnedsättning, deras rätt till makten över sina egna liv och inflytande i samhället. Föreningen bedriver också egna projekt inom prioriterade temaområden.
FQ är en kvinnoorganisation, en ideell förening vars medlemmar är enskilda kvinnor med funktionsnedsättning, grupper/organisationer/kommitteer bildade av kvinnor med funktionsnedsättning och handikapporganisationer. FQ har även stödmedlemmar som inte har rösträtt på årsmöten, såväl enskilda stödmedlemmar som organisationer.

FQ bildades vid möte i Stockholm den 13 september 1997. Föreningen är en fortsättning och vidareutveckling av Projektet Kvinnor och Handikapp, som var verksamt 1989-1997.

Ändamålsparagrafen i FQs stadgar lyder såhär:

Föreningen är en demokratisk och feministisk kvinnoorganisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är:

att aktivt stärka den inneboende kraften hos flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

att inom alla samhällsområden verka för förbättringar av situationen för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

att medverka till förbättrade möjligheter till inflytande och påverkan i samhällslivet för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

att arbeta för att motverka alla former av diskriminering och våld mot flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

att arbeta för ökat inflytande för flickor och kvinnor med funktions­nedsättning inom sina egna organisationer.

 

För mer information besök deras hemsida här: Forum Kvinnor och funktionshinder

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.