Följ oss på Facebook

Tips: Tips på hemsidor

Publicerat 2016-11-08

Här kommer en lista på hemsidor och föreningar som kanske kan vara intressanta för dig!

Spinalis – Spinalis kliniken vänder sig till dig med ryggmärgsskada där du kan få viktig information bl.a om vad en ryggmärgsskada är, vad de har på gång, olika projekt och information om hälsa och livsstil.

Unga synskadade  – Vänder sig till dig med synnedsättning i åldern 12-30 år.

Synskadades riksförbund – Vänder sig till dig med synnedsättning som är över 31 år.

Hörselskadades riksförbund – Vänder sig till dig med hörselnedsättning.

AspergerForum – Ett forum för dig med Asperger att diskutera viktiga frågor.

Neuro förbundet – Sveriges första intresseorganisationen specialiserad på neurologi.

RG AktivRehab –  ”ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar”

Sveriges Parasportförbund – Här hittar du alla parasportförbund i landet.

Ifokus – Sajt där du kan skapa trådar och diskutera sådant som intresserad dig mest.

FUB – intresse sajt för barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.

Folkhögskola.nu – Listar Sveriges alla folkhögskolor

Unga rörelsehindrade – Intresse politisk organisation som vänder sig till barn och ungdomar upp till 32 år, de jobbar med tillgänglighet och mänskliga rättigheter.

RBU – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Teater Kattma –  Teatern som arbetar integrerat med funktionshindrade och icke funktionshindrade skådespelare

HSO – Paraply organisation för alla funktionshinder organisationer i Sverige.

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Ungdomsmottagningen – ungdomsmottagningens hemsida.

Frilagret – Kulturhuset för unga mitt i Göteborg där alla är välkomna.

Funkisprojektet – Funkisprojektet drivs av RFSL Stockholm och RFSL Förbundet och arbetar för att motverka förtryckande normer kopplat till funktionsvariationer, sexualitet och könsidentitet.

Funktek – Arbetar för att kulturen ska vara tillgänglig för alla.

Arrangörer utan hinder – Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att kunna vara arrangörer, att kunna förverkliga sina visioner och idéer.


Säg till om du saknar någon hemsida!

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.