Följ oss på Facebook

Artikel: Information om stress

Publicerat 2016-11-23

För att undvika långvarig stress och obalans är det viktigt att du varje dag kan komma ner i varv så att din hjärna och kropp hinner vila.

Vi behöver känna stress, det är en livsviktig reaktion som är till för att vi ska reagera när det är fara. Nu mer är upplever vi sällan livsfara men kroppen reagerar som att det vore det ändå. Kroppen reagerar på samma sätt både om du är utsatt för hot eller om du springer efter en buss. Stress reaktionen sätts igång även vid psykiska ansträngningar som när du blir arg eller när du har för mycket att göra.

Det finns olika typ av stress och stress är inte negativ, du kan tex känna stress när du ska anordna en fest, ska hålla ett föredrag eller delta i en tävling.

En sak som en person upplever som stressande behöver inte en annan person uppleva som stressande, vi vi upplever som stressande beror på olika saker som vad vi har upplevt tidigare i livet och på hur vi är som person. Men något som många upplever som stressande och pressande är när vi har har mycket att göra i skolan eller på arbetet eller när vi känner att vi inte kan leva upp till våra egna och eller andras krav. Mest stressande är kravfyllda situationer som du inte känner att du har kontroll över och som du känner  dig ensam i att hantera. Du kan även uppleva stress när du inte känner att du har något meningsfullt att göra som när du är sjukskriven.

Vad händer i kroppen och med våra två nervsystem vid stress?
Aktiviteten i de inre organen styrs av nerver som vi inte kan påverka med viljan och heter de autonoma nervsystemet. De autonoma nervsystemet styr bl.a andningen, matsmältningen och blodtrycket. De autonoma nervsystemet är indelat i två delar, de sympatiska och parasympatiska systemet. De sympatiska nervsystemet går igång när vi behöver energi för att klara av en situation, det parasympatiska systemet går igång under vila och lugn och ro. Det är viktigt att vi kan varva ner för att kunna återhämta oss. För att vi ska kunna må bra så behövs det balans mellan dessa två nervsystem och vid stress saknas just denna balansen.

Vid stress så kan vi reagera med ”kamp-flyktreaktion” eller ”spela död-reaktion.
Vid kamp-flyktreaktion så aktiveras de sympatiska nervsystemet som får oss att agera genom kämpa emot ett hot eller att fly i från det. Vid denna reaktion så utsöndras ämnen i blodet så som socker och stresshormon som adrenalin, noradrenalin och kortisol. Under kamp-flyktreaktionen sparar kroppen inte på energi. Men den sparar in på sådant som inte är lika nödvändigt för att klara av situationen, tex så går matsmältningen på sparlåga.
När man är i en kamp-flyktreaktion kan man känna sig rädd, irriterad, arg eller fientlig. Reaktionen kan även sättas igång i vardagliga situationer där det inte alls fungerar att fly eller slåss. Det sympatiska nervsystemet kan inte skilja mellan fysiska hot, som till exempel ett farligt djur, eller ett socialt hot, som till exempel räkningar som vi har svårt att betala. Det sympatiska nervsystemet kan inte heller skilja på ett verkligt hot eller något man bara oroar sig för.

Vid spela död-reaktionen uppfattar hjärnan att faran är alltför stor, när det känns som om vi inte har någon chans att ta oss ur situationen. Det är en stressreaktion som ofta ger svimningskänsla, trötthet, yrsel, svaghet i musklerna och symtom från magen. Man vill också isolera sig och minska sina sociala kontakter. Känslomässigt kommer ofta trötthetskänslor, nedstämdhet, sorg och depression. Det som händer är att den parasympatiska delen av nervsystemet fungerar som en broms och drar ner på energin. Vid långdragna stressituationer kan det leda till att en del av nervsystemet fortsätter att försöka bygga upp kroppen, trots att den förbrukar mindre energi än vanligt. Det är då behovet av att trösta oss ökar och man kan börja äta mera socker, fet mat och kanske dricka mera alkohol.

När du under för lång tid upplever en obalans i parasympatiska och sympatiska systemet då kan du bli sjuk, du kan känna dig deprimerad, få ångest, känna att din självkänsla sjunker och saker som du förut upplevt som roligt upplevs inte längre som roliga. För att undvika långvarig stress och obalans är det därför viktigt att du varje dag kan komma ner i varv så att din hjärna och kropp hinner vila.

sea
Text: Felicia Sparrström

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.