Följ oss på Facebook

Göteborg 160517
Stina  Lasses Brukarstödcenter
foto LEIF GUSTAFSSON

Fredags intervju!: Stina Roempke

Publicerat 2016-11-25

Stina jobbar som verksamhetsledare på LaSSe Brukarstödcenter.

 Kan du berätta om er verksamhet?
Vi är en organisation som vänder oss till personer med någon form av funktionsnedsättning och deras anhöriga, vi jobbar med lite olika delar men främst med rådgivning.
Personer kan ringa hit med sina frågor och problem, vilket kan vara allt från olika ekonomiska frågor så som hjälp att överklaga ett beslut om handikappersättning, aktivitetsersättning, vårdbidrag eller assistansersättning, vi hjälper även till med att söka fonder. Det kan också handla om att få hjälp med att skriva en ansökan, eller frågor kring hemtjänst, boendestöd, ledsagning eller kontaktperson.
Om vi känner att vi kan hjälpa personen så bokar vi in ett möte och ser vad vi kan göra för personen. För oss är det viktigt att vi tar oss tid för varje person som kommer hit, därför har vi inte någon gräns för antal besök utan det får ta den tiden det tar. Om vi känner att vi inte kan hjälpa personen med dennes fråga så är vi ärliga i det, men då försöker vi hjälpa personen så gott vi kan ändå.
Vi skiljer oss från de olika handikappförbunden genom att vi hjälper till på individnivå istället för med övergripande frågor som till exempel färdtjänstfrågor. En viktig bit hos oss är också att alla som jobbar här själva har personliga erfarenheter av funktionsnedsättningar, antingen genom att de själva har en eller att de är anhöriga till någon med funktionsnedsättning.
Förutom rådgivning anordnar vi också olika informationskvällar och cirklar där vi vänder oss till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi försöker ha en många olika teman på våra informationsträffar för att så många som möjligt ska känna att de hittar någon temakväll som passar dem. Vi har fasta forum här som till exempel ett forum för de som har drabbats av ALS, men vi har även en stor variation i vad cirklarna kan innehålla.

Vad har ni som jobbar här för utbildning?
Som det ser ut nu så är vi som jobbar här främst socionomer och jag är beteendevetare men vi har även haft medarbetare med juristbakgrund.  Även om utbildningen är väldigt viktig så kan man jobba här utan högskoleutbildning. Vi tänker att den personliga erfarenheten ibland kan räcka och att en person med mindre utbildning skulle kunna avlasta våra rådgivare och fungera som gruppledare t ex.

Hur marknadsför ni er?
Vi försöker ha kontakt med olika förbund och organisationer så som Unga rörelsehindrade, DHR och synskadades riksförbund, vi har också kontakt med kuratorer och vi står även på olika mässor.
Vi har märkt att vanliga annonseringar inte ger så mycket, så det är mycket mun till mun och många har hört talas om oss via sjukvården eller olika föreningar, vi har även en Facebooksida och en hemsida.
Vi försöker också samarbeta med olika förbund och nu ska vi till exempel ha en kurs om hjärnan i samarbete med Hjärnkraft.  Vi träffar även de olika organisationerna någon gång per termin för att stämma av.
Eftersom vi ska vända oss till hela regionen så har vi nu en filial i Vänersborg så att man kan komma dit för att få rådgivningen en gång varannan vecka, så vi blir större och försöker sprida oss.

Hur ser en vanlig dag ut för er här på LaSSe Brukarstöd?
En arbetsdag för mig som verksamhetsledare ser väldigt olika ut beroende på vilken tid på året det är, nu sitter vi till exempel med budget och verksamhetsplanering inför nästa år. På våren kan det istället handla om medarbetarsamtal, lönerevision men jag jobbar såklart kontinuerligt med verksamheten för att få allt att fungera och gå ihop.
För rådgivarna innehåller en vanlig dag en blandning av kundbesök och en hel del telefonsamtal och mycket skrivande. Men precis som jag går även rådgivarna in och håller i grupper, så det är väldigt sällan det är långtråkigt här.Det är en väldigt bra arbets
plats och alla trivs och känner varandra väl, vi vill alla mot samma mål och alla är väldigt måna om verksamheten. Jag har jobbat här i drygt tio år och trivs väldigt bra. Det är en optimal arbetsplats om man vill jobba mot ett tydligt mål med bra kollegor och kunna styra sitt arbete mycket själv.

Göteborg 160517 Personalen på Lasses Brukarstödcenter foto LEIF GUSTAFSSON

För mer information om LaSSe Brukarstöd klicka på länken: LaSSe Brukarstöd


Text:
Felicia Sparrström

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.