Följ oss på Facebook

Kärlek & Sex: När blir en sexuell situation sexuella trakasserier?

Publicerat 2016-12-21

En människa är alltid en människa och en människa får aldrig bli könlös eller asexuell. Men hur gör man när ens sexualitet blir offentlig fast samtidigt är väldigt privat?

Jag har arbetat som VD på ett assistansföretag i 10 år och har stött på många situationer som kräver att vi som arbetsgivare tar beslut gällande brukarens sexuella situationer. Vad får en assistent göra och vad kan en brukare be om? Jag upplever att vi saknar riktlinjer.

Flera har snuddat vid ämnet men ingen myndighet har axlat frågan och satt upp spelreglerna. Som assistanssamordnare svävar vi fortfarande i mörkret kring vad vi kan tillåta att vår personal ställs inför gällande sexuella situationer. Vare sig man är funktionshindrad eller inte är sexualiteten en naturlig och fin del av livet. Den närhet, nerv och intimitet som man upplever i en sexuell situation är för de allra flesta människor viktig.

Sökt svar

Varför är det då en blind fläck gällande funktionshindrades sexualitet och assistans? Är det något vi inte talar om för att det är jobbigt? Eller väljer vi att bortse från brukarens sexualitet? När vi som assistanssamordnare blev tillståndspliktiga från Socialstyrelsen så fanns det inget avsnitt som uppmärksammade hur vi som assistanssamordnare arbetar för att bevaka brukarens integritet och självbestämmande över sin sexualitet. Vem äger frågan?

Jag har vid ett flertal tillfällen ringt till Arbetsmiljöverket för att få svar på om det är lagligt att assistenten ställs inför olika situationer som är av sexuell karaktär. Vad betraktar Arbetsmiljöverket som sexuella trakasserier? Svaren är luddiga och jag har fått följdfrågan om assistenten upplever sig sexuellt trakasserad?

Ska sexuella trakasserier bedömas på individnivå? En assistent kan uppleva sig trakasserad men inte en annan. Är det då fritt fram för assistenteten som inte upplever sig trakasserad att utföra sexuella handlingar som på en annan arbetsplats skulle betraktats som sexuella trakasserier? Det är skillnad att arbeta på en gruppbostad och ingå i ett arbetslag än att arbeta i någons hem. Assistenten är i en beroendesituation till brukaren som är den formella arbetsledaren.

Jag tror att vi behöver arbeta med frågan ifrån två håll. Dels börja prata om funktionshindrade som sexuella individer samtidigt som vi försvarar rätten till en bra och trygg anställningsmiljö för assistenten. Riktlinjerna kring vad som är godtagbart att en assistent utför måste tas fram. Jag tror att det krävs en studie som belyser frågan och tar fram riktlinjer på ett respektfullt sätt. Som fysiskt funktionshindrad blir den sexuella lusten inte mindre viktig bara lite mer komplicerad.

 

Maja Koppfeldt

VD

Livsanda Assistans AB

 

 

 

Kommentarer

  1. Ja detta är en knepig frågeställning. Jag anser att assistenten bör kunna få utföra stöd som syftar till att brukaren ska kunna uppleva sexuell njutning (med undantag för om handlingen medför brott mot lagen). Assisten bör alltså kunna möjliggöra för brukaren att få sexuell njutning men enbart som ett praktiskt stöd – inte aktivt deltaga i handlingen som en del av den sexuella upplevelsen.

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.