Följ oss på Facebook

Anhörig: Föräldragrupp på nätet – direkt från hemmet

Publicerat 2017-01-11

Föräldrar till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Genom Nationellt kompetenscentrum Anhöriga kan du som förälder gå med i en föräldragrupp som träffas via Internet. Vi kallar det för lärande nätverk och i dessa lyssnar vi på varandras erfarenheter och upplevelser och samtalar kring olika teman. Deltagarna beslutar själva om teman och NkA bidrar med aktuell forskning och utveckling.

Det goda samtalet står i centrum och vi träffas över nätet 10 gånger under ett års tid. Du kan välja att vara med i något av följande nätverk:

  • Föräldrar och anhöriga till barn i späd- och småbarnsåldern
  • Föräldrar och anhöriga till barn i förskoleåldern
  • Föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar i skolåldern

Om intresse finns, planerar vi att anordna pappagrupper. De lärande nätverken leds av NkA:s Möjliggörare Anette Ljungkvist och Marianne Hermansson och i början av serien träffar bestämmer vi gemensamt olika teman.

För anmälan och mer information besök Nationellt kompentenscentrum Anhörig

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.