Följ oss på Facebook

Debatt: Hur marknadsför vi funktionshinder?

Publicerat 2017-06-26

Hur får funktionshindrade allmänheten att stå upp för lika rättigheter?

Vi på mittfunktionshinder har lagt mycket fokus på vilka attityder allmänheten har jämt emot personer med funktionshinder. Vi vill i första hand belysa personligheter och individer som har ett funktionshinder och inte handikapprörelsen som grupp.

Hur ser gemene man på denna minoritet och hur kan vi arbeta med attitydpåverkan? Vi tror att det finns mycket fördomar gentemot funktionshindrade personer och att det saknas naturliga forum för möten. Fördomar skapas av osäkerhet och okunskap, samt när man har få kontaktytor med den grupp som man har fördomar mot. I och med att funktionshindrade har en hög arbetslöshet så blir inte arbetslivet en naturlig mötesplats.

Vår vision är att mittfunktionshinder ska vara en sida som tilltalar funktionshindrade, men att den även fungerar som en informationssida där vi aktivt arbetar mot fördomar. Våra reportage är lätta att ta till sig, informativa och beskriver individer och spännande personligheter som har ett funktionshinder och inte en grupp i första hand. När man arbetar mot fördomar är det viktigt att skapa möten. För det är i mötet när man ser likheterna till sig själv, fördomar bryts.

HBT rörelsen

Vi har gjort en liknelse till en annan minoritet, HBT rörelsen (homosexuella, bisexuella och transpersoner). HBT rörelsen har lyckats väl med att nå ut till fler än de som aktivt tillhör HBT i sin sexualitet. I Pride tåget 2012 deltog 50 000 personer i Stockholm och det var 540 000 glada åskådare. Man har lyckats få HBT personer, anhöriga, politiker, makthavare, kända personer och medmänniskor att aktivt gå ut en dag per år och manifestera att man kämpar för deras rättigheter och för möjligheten att få älska vem de vill. Nyckel tror vi är att man utgår ifrån ett koncept som många vill tillhöra. Man vill vara en öppen och kärleksfull person. Med slagord som kärlek, regnbågens färger och rättigheten att få vara som man vill har man lyckats nå gemene man i deras hjärtan. Vi anser att HBT rörelsen har lyckats paketera och marknadsföra sitt budskap så att man får med sig allmänheten.

Vi har en vision

Mittfunktionshinder har en vision att vi ska hitta nya sätt att marknadsföra funktionshinder så att allmänheten vill arbeta med oss. Vi kan påverka politiker, lagstiftning, arbetsgivare, makthavare och samhällets strukturer. Men det är alltid en människa som bemöter oss. Vår vision är att arbetsgivaren själv ska vara nyfiken och se möjligheterna när man anställer en funktionshindrad person. Politikern har en kompis i rullstol och vet själv hur bökigt det kan bli när man inte kommer in på en restaurang. Lagstiftaren ska känna att alla vinner på full tillgänglighet. Man förändrar inget för den som inte har ett funktionshinder men det blir lättare för alla att ta sig fram. Vid full tillgänglighet finns det ingen förlorare.

Hur kan vi paketera och marknadsföra funktionshinder så att vi får med oss 50 000 personer och 540 000 som åskådare som vill vara med och stå upp för våra rättigheter?

 

Maja  Koppfeldt 

VD Mittfunktionshinder.seSvara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.