Följ oss på Facebook

Information: Funkodrama

Publicerat 2018-04-04

Ett nätverk för kulturutövare med funktionvariationer

Nu kan Teater Kattma presentera Funkodrama – ett nätverk för kulturutövare med funktionsvariationer.

Teater Kattma arbetar det närmaste året med ett projekt som ska skapa ett nätverk för grupper och individer som arbetar eller vill arbeta med utövare med olika funktionsvariationer.
Sedan flera år jobbar Teater Kattma med att etablera en integrerad teater/kulturverksamhet med utövare med och utan funktionsvariationer. Vi arbetar för ökad tillgänglighet, integration och vidgat deltagande. Vi vill genom våra föreställningar, workshops, seminarier och intressepolitiska arbete motverka fördomar och utanförskap och visa att personer med funktionsnedsättningar är någonting mycket mer än sitt handikapp.

Det finns idag en hel del grupper som arbetar eller vill arbeta med teater och kultur med utövare med funktionsvariationer. Någonting som nästan alla talar om är avsaknaden av andra att tala med, som arbetar med liknande ambitioner. Det behövs utbyte, stimulans, kreativa samarbeten som för arbetet vidare och utvecklar verksamheterna. Ett kreativt nätverk.

Det ska vi nu skapa.

Vill du veta mer om projektet så ta kontakt med Felicia Sparrström, 076/2626322 , felicia.kattma@telia.com och/eller Hans Sjöberg, 070/6336704, teaterkattma@telia.com.

FUNKODRAMA har stöd från VG regionens kulturnämnd., Göteborgs stad, Sensus, DHRG, Unga Rörelsehindrade och Wilhelm & Martina Lundgrens understödsfond.

För att läsa mer om Teater Kattma klicka här…

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.