Följ oss på Facebook

Assistans: Assistans är frihet

Publicerat 2016-10-07

Assistans är frihet - rädda LSS

RBU – Rörelsehindrade barn och ungdomar, håller just nu på med en kampanj som heter ”Assistans är frihet – rädda LSS”. Vilket är en högaktuell kampanj då neddragningarna av assistansen är ett faktum i hela landet.

 

För att komma till kampanjen och se vad du kan vara med och göra för att rädda LSS klicka på länken:  RBU

 

assistansa%cc%88rfrihet1

Assistans: Så kan assistenten hjälpa till sex

Publicerat 2015-02-20

Alla kroppar är inte likadana, men de kan ändå vara lika sexuella. Det lär man sig i ”Den lätta sexboken”.

En inkluderande bok om sex och samlevnad för ungdomar som är både lättläst och med ett perspektiv på funktionsvariationer.
Ett kapitel handlar om hur den personliga assistenten kan hjälpa till.

– Att funktionshindrade överhuvud taget är med i text och bild är jättebra. Boken synliggör: ni existerar, ni är sexuella varelser, boken tar er på allvar, säger bokens författare, sexualupplysaren Inti Chavez Perez.

”Den lätta sexboken” är en faktabok om sex och samlevnad för ungdomar. Sådana finns det många av, men ofta vänder de sig till en specifik grupp. Inti Chavez Perez ville göra något annat.

– Jag tänker mig boken som en brygga mellan människor. Det är inte sexboken för dig som är si eller så utan det är den lätta sexboken för alla. Två personer som till synes inte har så mycket gemensamt kan känna sig speglade i boken och får en gemensam utgångspunkt att diskutera utifrån. Hittills har  kunskapen om sexualitet varit väldigt segregerad: för tjejer eller för killar, och då blir det inte lika möjligt att ha det gemensamma samtalet.

Boken är lättläst och ges ut av LL-förlaget. Det gör att den kan användas av ungdomar med lässvårigheter, gymnasieungdomar i särskolan och i flyktingundervisningen. Därtill kommer perspektivet på mänskliga funktionsvariationer.

– I Sverige har det funnits en medialt negativ uppmärksamhet kring personer med funktionsnedsättningar och sexualitet. En låsning som jag vill förändra. Jag vill att både en assistent och en brukare ska kunna läsa boken och ha den som utgångspunkt i en gemensam diskussion.

Ett kapitel i boken heter följdriktigt ”Prata med din assistent”. Där kan man läsa:

”En personlig assistent kan hjälpa dig med vissa saker. Först måste assistenten och du komma överens. Assistenten kan hjälpa dig att ta av dig kläderna och lägga dig i rätt ställning. Assistenten kan hjälpa till att skaffa fram hjälpmedel för sex och sedan lämna dig i fred.”

Så här berättar brukaren Ann-Sofie:

”Jag får hjälp med kläderna och med att ligga rätt. Jag behöver kuddar på rätt ställen för att hålla kroppsdelarna i rätt ställning. Sedan får jag leksaken och mitt larm och Marianne (assistenten) går ut ur rummet.”

– Jag reder ut vad lagen säger. Avsnittet handlar om en tjej som pratat med sin assistent. Det är ett exempel som jag hoppas att många kan ta efter. Assistenter har en uppgift att läsa på om det här området, eftersom kunskapen är en typ av kompetens som man inte bara får genom att leva ut sin egen sexualitet, säger Inti Chavez Perez.

Vad fungerar bra i bokens samtal mellan brukare och assistent?

– De hade ett samtal när de fann en trygg situation. Tjejen berättade att hon ville onanera och vilka problem som fanns. Att hon behövde hjälp att hitta rätt hjälpmedel och hur de konkret kunde lösa den situationen.

Bokens kapitel tar bland annat upp sexuella fantasier, hur man kan onanera, upphetsning, att sätta gränser, att vänta med sex, nedsatt rörlighet, nedsatt känsel, att göra slut, preventivmedel, könssjukdomar, porr, rykten och normer. Läs vidare här….

Text: Catarina Berglund

Källa: KA Kommunalarbetaren

Bild: Sara Teleman

Assistans: ”Synliggör oss med funktionsnedsättningar”

Publicerat 2014-12-12

”När vi blir av med våra personliga assistenter, så kan vi inte jobba. Vi kan inte leva. Vi kan bara överleva. Då hamnar vi i riktigt, verkligt utanförskap”, skriver Jesper Odelberg.

Förra veckan var det den internationella funktionshinderdagen. Det kan vi vara glada för att det uppmärksammades. Och några dagar innan dess var det precis 20 år sedan vi fick LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshinder.

Det var dåvarande socialminister Bengt Westerberg (FP) som såg till att den lagen trädde i kraft, och för det kommer jag att vara Bengt Westerberg och det dåvarande Folkpartiet evigt tacksam.

Men det är likväl inte en borgerlig reform. Lagförslaget skrevs nämligen under en socialdemokratisk regering, redan under statsminister Olof Palmes tid på åttiotalet.

Bengt Lindqvist arbetade då på Socialdepartementet som statsråd, som familje- och handikappminister mellan åren 1985 till 1991. Men man glömde en grupp, nämligen barnperspektivet.

LSS ska dock inte ses som en vårdreform, den ska ses som en jämställdhets- och frihetsreform. Den största i modern tid.

Personliga assistenter är inte heller jourhavande kompisar. Utan de är till för att en människa med ett fysiskt funktionshinder ska kunna få leva sitt liv så ”normalt” som möjligt.

Jag började söka jobb i början av nittiotalet. Då fick man som funktionshindrad arbetssökande söka jobb genom Arbetsmarknadsinstitutet AMI. En instans som fungerade som en arbetsförmedling för människor med funktionsnedsättning.

Och även om jag hade otur med bemötandet från denna instans, så fanns det en expertis på just det området, funktionshinder och arbete.

Men efter åtta år med den borgerliga regeringen, så finns inte Arbetsmarknadsinstitutet kvar längre tyvärr. På så sätt osynliggörs människor med funktionsnedsättning ännu mer. Och vi får ännu svårare att komma ut i arbetslivet på riktigt. Läs vidare här…

Källa: Svt.se

Text: Jesper Odelberg

Assistans: GUIDE: Att söka personlig assistans

Publicerat 2014-11-14

Att söka personlig assistans eller att få en omprövning om man redan är beviljad assistans känns för många som en prövning på mer än ett sätt.

Många upplever det både kränkande och osäkert. För att minska känslan av utsatthet kan det vara bra att veta vilka regler som Försäkringskassan och kommunen följer när de behandlar en ansökan eller en omprövning.

1. Vad krävs för att man ska kunna få personlig assistans?

För att beviljas personlig assistans finns två grundkrav som måste uppfyllas. Dels måste den som söker tillhöra LSS personkrets. Den sökande måste också ha det som kallas ”grundläggande behov”.

Om en person har grund­läggande behov upp till 20 timmar per vecka är det kommunen som beslutar och finansierar hela insatsen. Det betyder inte att man bara kan få 20 timmar i veckan från kommunen utan bara att kommunen är finansieringsansvarig för hela insatsen.

Till exempel kan en person ha 10 timmars grundläggande behov och sen 50 timmars övriga behov. Kommunen finansierar då samtliga timmar.

Om en person däremot har ett grundläggande behov som överstiger 20 timmar i veckan i genomsnitt är det Försäkringskassan som beslutar och finansierar assistansen.

Oavsett vem som betalar assistansen har den som beviljats assistans samma rättigheter till självbestämmande, valfrihet och personlig integritet. Det betyder att man har rätt att välja vilken anordnare man ska ha.

Man bör också ha ett avgörande eller mycket stort inflytande över vem som ska arbeta som personlig assistent, när man vill ha sina personliga assistenter och vad de ska göra under sin arbetstid.

Det finns också en del andra regler som styr om man kan ha rätt till assistans eller inte. Dessa redogör vi för i Faktarutan.

 2. Vad räknas till grund­läggande behov?

För att beviljas personlig assistans måste du alltså ha det som kallas grundläggande behov. Det spelar ingen roll hur stora övriga behov du har utan det är de grundläggande behoven som är helt avgörande för om du ska beviljas assistans eller inte.

Nedan redogörs för de fem olika grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans och hur Försäkringskassan bedömer dessa. När det gäller kommunala beslut om ersättning för personlig assistans enligt LSS är varje kommun en egen myndighet.

Det finns inte något kompletterande regelverk till LSS som gäller i alla kommuner men i princip bör det som står i Försäkringskassans vägledning även vara användbar när det gäller LSS-beslut.

 

3. De fem grund­läggande behoven

1. Personlig hygien

När det gäller personlig hygien menar Försäkringskassan att ett fysiskt nära behov av assistans med personlig hygien är ett grundläggande behov oavsett orsaken till behovet.

Det kan t ex handla om att behöva assistans i duschen med att tvåla in, schamponera, torka, och smörja in.

Försäkringskassan säger också att raka sig, sminka sig, ta av och på en protes är grundläggande behov.

Ovanstående kan vara ett grundläggande behov oavsett orsaken till att det behövs. T ex kan man vilja duscha efter en träning eller när man ska gå på simhallen. Man kan behöva smörja in sig för att man måste av medicinska skäl eller bara för att man känner sig torr i huden.

Om man behöver assistans för att förflytta sig mellan säng och badrum i samband med duschning eller av- och påklädning så kan själva förflyttningen också räknas som grundläggande behov om förflyttningen i sig ses som ett integritetsnära behov.

2. Måltider

När det gäller måltider som grundläggande behov har domstolsavgöranden ändrat hur Försäkringskassan bedömer det. Det finns en dom som kallas ”matdomen”. Den kom 2009 och den innebar en stor skillnad framförallt i hur man ser på assistans i matsituationen.

För att assistans i matsituationen ska kunna räknas som ett grundläggande behov så måste man behöva assistans med att föra maten till munnen. Det räcker inte att man t ex behöver assistans för att skära maten.

Om man däremot behöver assistans för att man inte förstår att man måste äta eller om man behöver assistans för att inte sätta i halsen kan det också räknas som grundläggande behov.

Om det assistansbehov man har i matsituationen inte räknas som ett grundläggande behov så räknas det ändå in i det sammanlagda assistansbehovet om man beviljas personlig assistans.

Om den assistansberättigade har sondmatning menar Försäkringskassan att den hjälp som behövs för att starta upp och avsluta en sondmatning, eller om det krävs aktiv tillsyn av övervakande karaktär under sondmatningen så ska det räknas som grundläggande behov.

Det omkring måltiden som inte är grundläggande behov, t ex att laga maten, att dela den, diska och liknande kan beviljas som övriga behov.

 3. Klä av och på sig

Assistansbehov med att klä av och på sig är alltid ett grundläggande behov, när det kan anses vara av personlig karaktär. Det gäller var det än sker och hur ofta det än blir. Om man t ex går och tränar kan man ju behöva klä på sig flera gånger om dagen.

Men det är inte all av- och påklädning som räknas som så integritetskänslig att det ska in i det grundläggande behovet. Bara sådana klädesplagg som man bär närmast kroppen ska räknas med, dvs alla innekläder.

Däremot räknas inte tid för att få assistans med att ta av eller på sig ytterkläder och ytterskor som grundläggande behov. I alla fall inte i vanliga fall. Om man behöver väldigt speciell hjälp, nära kroppen för att man har smärtproblematik eller benskörhet så kan det räknas.

Annars är det som med assistans i matsituationen att man kan få timmar för det som ”övriga behov”. Och det gäller även tvättning av kläder eller att ta fram eller plocka undan kläder.

4. Kommunikation

Det fjärde grundläggande behovet är kommunikation. Försäkringskassan har tolkat de domar som finns om kommunikation som ett grundläggande behov så att det bara kan beviljas för tid som den assistansberättigade behöver ha sin assistent närvarande för att kunna kommunicera med andra.

För att det ska räknas som ett grundläggande behov krävs dessutom att assistenten ska behöva kunskap både om den assistansberättigade, funktionsnedsättningen och sättet att kommunicera.

Det räcker t ex inte med att den assistansberättigade är hörselskadad och behöver en teckenspråkstolk för att kunna kommunicera med andra eftersom det inte krävs att assistenten känner den assistansberättigade och dennes funktionsnedsättning särskilt väl utan det räcker med att assistenten kan teckenspråk för att tillgodose behovet.

5. Femte behovet

Det sista grundläggande behovet kallas ofta, i brist på annat, för ”det femte behovet”. Det handlar om det hjälpbehov som inte är av rent faktisk hjälp men som behövs för att tillgodose ett grundläggande behov.

Exempel på det kan vara om en person behöver kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser för att personen över huvud taget ska äta, klä av eller på sig, sköta sin hygien eller kommunicera.

Det är svårt att förklara skillnaden mellan kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser och vanliga motivations- och  aktive­rings­­insatser. För att det ska räknas som kvalificerade insatser räcker det inte med att någon, vem som helst, behöver säga till en person att göra något och att den då gör det.

Det måste vara så att personen som ger motivations- och aktiveringsinsatserna känner brukaren väl och genom sin kunskap kan förmå honom eller henne att göra något. Den som söker assistans bör i princip vara helt ur stånd att göra det själv utan denna insats.

Men det finns även annat som räknas till det femte behovet. Vissa medicinska skäl, så länge det inte är ren vård, kan räknas in. Det gäller främst för barn och handlar om t ex shunt, epilepsi, astma och liknande. Det är viktigt att tänka på att om en viss insats räknas som sjukvård så ger det inte rätt till assistanstimmar.

Aktiv tillsyn kan också räknas som ett grundläggande behov. Det kan det göra om brukaren har ett utåtagerande aggressivt beteende, samt att det finns risk för allvarliga konsekvenser om inte en person har övervakande tillsyn över brukaren.

Försäkringskassan kräver också att det utåtagerande beteendet sker med en viss frekvens och att aggressiviteten är lättväckt, oförutsägbar och våldsam.

På samma sätt kan aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik räknas till det femte behovet.

Det får fortfarande inte vara vård utan måste räknas som egenvård. Ett exempel kan vara andningshjälp som läkaren har bedömt vara egenvård, men där personen själv inte kan uppmärksamma problem med utrustningen och där den som utövar den aktiva tillsynen behöver kännedom om både sjukdomen som sådan och hur den yttrar sig på den enskilde personen. Läs vidare här…

Källa: Dagensomsorg

TextAnna Barsk Holmbom (se bilden ovan) har jobbat med assistansfrågor sedan 1989 och driver numera företaget ABH Utbildning och Rådgivning som finns på www.abhutbildning.se

Foto: Linnea Bengtsson.

Assistans: Fler avslag på ansökningar om personlig assistans trots oförändrad lag

Publicerat 2014-04-03

Pressmeddelande

Fler får avslag på ansökningar om assistans än tidigare, trots att lagen inte ändrats. 2003 avslogs 30 procent av ansökningarna och 2012 är avslagen uppe i över 60 procent. Indragningen av assistans från Försäkringskassan vid omprövningar till följd av att behovet anses för litet ökat med 500 procent. Det framgår av en ny rapport från Humana, som nu uppmanar riksdagspolitikerna att ta tillbaka initiativet när det gäller den personliga assistansen.

– Utvecklingen mot striktare tolkningar har pågått i flera år, och den styrs av myndigheter och inte våra folkvalda. På flera håll förekommer bedömningar som strider mot lagens intentioner och är rättsosäkra. Riksdagen måste ta tillbaka taktpinnen, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana.

Idag presenterar Humana sin juridiska årsbok, som beskriver aktuella trender kring den juridik som styr personlig assistans. En ny sammanställning av Försäkringskassans statistik visar att avslagen på ansökningar om personlig assistans har ökat från 30 procent 2003, till över 60 procent 2012. Samtidigt har det skett en påtaglig ökning av indragningar på grund av att behoven anses understiga de 20 timmar per vecka där Försäkringskassan bär ansvaret för assistans. 2007 hamnade 57 personer under gränsen. 2012 är siffran uppe i 286, en ökning med flera hundra procent.

Årsboken visar också att det bakom statistiken döljer sig tolkningar som inte sällan sker i strid med lagens intentioner och på tvärs med centrala förvaltningsrättsliga principer. Ett exempel är bedömningarna av hjälpbehoven när någon har autism där Försäkringskassan under det senaste året såväl i myndighetspraxis som i den vägledning som deras handläggare har till stöd för sitt utredningsarbete frångått lagstiftningen kring det femte grundläggande behovet. Den nuvarande tolkningen innebär att många personer med autism inte längre anses ha rätt till personlig assistans, eftersom de inte har ett fysiskt funktionshinder som medför ett praktiskt hjälpbehov.

– Med ett halvår kvar till val vill vi uppmana ledamöterna i socialförsäkringsutskottet att förtydliga lagstiftningen, men också att sätta press på framförallt Försäkringskassan att ta fram regler och underlag som gör att rättssäkerheten kan upprätthållas. Genom tydliga spelregler kan godtyckliga bedömningar och segdragna rättsprocesser undvikas, säger Christian Källström.

Här kan du ta del av Humanas juridiska årsbok 2014, som offentliggjordes  på Internationella autismdagen:


För mer information kontakta Humana:

Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig             Christian Källström, chefsjurist

Tel: 070-410 56 11                                                          Tel: 070-410 55 32

E-post: jonatan.arenius@humana.se                     E -post: christian.kallstrom@humana.se

 

Assistans: Passning dygnet runt blir för dyrt

Publicerat 2014-03-14

Besluten om personliga assistenter är ofta hjärtskärande.De goda institutionerna måste bli ett värdigt alternativ.

Med jämna mellanrum rapporterar tidningar och radio om hur ansökningar om personlig assistans skurits ned eller avslagits. Är det rimligt att en MS-sjuk pojke ska klara sig 19 timmar på egen hand, när han behöver hjälp för snart sagt allt han tar sig till?

Att bedöma människors behov av vård och omsorg är en av de mest grannlaga och samtidigt otacksamma uppgifter som staten ålagt sina och kommunernas tjänstemän. De som begär hjälp kan ofta stödja sig på olika rättighetslagar, men tjänstemännen har samtidigt en budget att hålla sig till. Den som är missnöjd kan ofta överklaga besluten till en domstol, som fäller utslag och därmed ibland etablerar prejudikat.

Prejudikaten flyttar ofta gränsen ytterligare lite grann – de ekonomiska följderna behöver domstolen inte bekymra sig om, men biståndsbedömarens dilemma blir ännu lite marigare. Läs vidare här…

Källa: Expressen.se

Text: Gunnar Wetterberg

Assistans: Försäkringskassan återkräver lån på 2 miljarder kronor av assistansbranschen

Publicerat 2014-03-04

Försäkringskassan har den 27 februari meddelat IFA (Intressegruppen för Assistansberättigade) att de from september 2014 kommer att införa efterskottsbetalning av assistansersättning istället för förskottsbetalning så som systemet ser ut idag.

När personlig assistans infördes var tanken att det främst skulle vara egna arbetsgivare och kommunen som skulle välja att bli utförare. Där av blev utbetalningssystemet att man får assistansersättningen i en förskottsbetalning. Detta för att kommunen i regel har utbetalning av lön i innevarande månad och inte betalar lön retroaktivt efter arbetad månad. Detta innebär att om assistansuppdraget för en brukare börjar i september så får utföraren brukarens första utbetalning i september. Men med facit i hand så vet vi att kommunen och enskilda arbetsgivare är en mindre procentuell del av landets alla utförare.

I regel har alla privata assistanssamordnare idag retroaktiv löneutbetalning, d.v.s. att man betalar lönen efter arbetad månad. Man får därmed som privat assistanssamordnare utbetalning både i september och i oktober innan man får den första lönekostnaden. Man får som assistanssamordnare en utbetalning extra som man inte utför några assistanstimmar för och därmed inte har någon kostnad för. Assistansbranschen har därmed inte haft några problem med likviditet.

Nu vill FK ha tillbaka sitt lån. Jag var idag i kontakt med Tomas Sundberg på Försäkringskassan för att ställa några frågor. I september kommer inga anordnare av personlig assistans få någon månadsutbetalning. Man ställer om utbetalningssystemet säger man. Man kommer inom några veckor att gå ut med denna information till samtliga anordnare. Men assistanssamordnaren har fortfarande lönekostnader och skatt som ska betalas in i september. Detta innebär att alla assistansanordnare samt alla kommuner måste komma upp med 1/12 av sin årsomsättning av den personliga assistansen i likvida medel till september månad. Läs vidare här….

Text: Maja Koppfeldt

Grundare av Livsanda Assistans AB

Assistans: Ett hot mot våra självständiga liv

Publicerat 2014-02-24

Assistansersättningen kan sänkas med över 20 kronor per timme.

Assistansersättningsutredningen missar målet. Med bristfälligt underlag och utan ordentlig konsekvensanalys ges bilden av att assistansersättningen kan sänkas med över 20 kronor per timme. En sådan sänkning borgar inte för någon kvalitet, utan är i stället ett hot mot våra självständiga liv, skriver flera organisationer.

I direktiven till Assistansersättningsutredningen som presenterades på fredagen står att syftet med översynen är att långsiktigt upprätthålla de kvalitetsmål som gäller för personlig assistans. Dessa mål handlar just om rättighetsreformens intentioner: självbestämmande, delaktighet, jämlikhet, integritet och möjlighet att leva som andra. Det står också att syftet är att komma till rätta med de problem som uppdagats med nuvarande modell för assistansersättning. Vi anser att utredningen missar att uppnå detta. Läs vidare…

Källa: Svenskadagbladet

Foto: BJÖRN LARSSON ASK

Läs även: 

Assistansersättningsutredningen Pressmeddelande

Förändrad Assistansersättning

Assistans: Socialstyrelsen vill begränsa anhörigassistans till minderåriga

Publicerat 2014-02-02

Ungdomar bör inte enbart ha anhöriga som assistenter.

Vårdnadshavare som är sk egna arbetsgivare för barnets assistans bör inte kunna anställa anhöriga. Det anser Socialstyrelsen i i sin utredning.

Utredningen konstaterar att det finns 3553 minderåriga med personlig assistans/assistansersättning. Enligt utredningen uppskattas ca 70 % av dessa till största delen ha någon av sina anhöriga som assistenter. Utredningen säger att personlig assistans för de allra flesta fungerar bra men att det finns problem i form av hotad självständighet och frigörelse för barn samt dålig insyn i assistansens kvalitet.

Utredningen föreslår:

  • Att kommuner bör i större utsträckning bevilja andra insatser, tex korttidsvistelse, till barn som har personlig assistans.
  • Att assistansanordnare bör beakta att ungdomar som har anhöriga som assistenter även bör ha externa assistenter, (dvs assisenter som inte är anhöriga).
  • Att anhöriga som är sk egna arbetsgivare för sitt barns assistenter inte bör få anställa anhöriga eftersom barnet då kan isoleras från samhället och assistansens kvalitet inte kan följas upp.
  • Kommunens och Försäkringskassans ansvar för assistansens kvalitet i barns och ungdomars assistans bör förtydligas.

 

Läs utredningen: Barn med personlig assistans – Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet. 

Källa: Assistanskoll.se

Assistans: Många funktionsnedsatta beroende av sina föräldrar

Publicerat 2013-11-21

Om vi inte är där hela tiden blir hon sittande på rummet.

Många unga funktionsnedsatta är hänvisade till hjälp från föräldrar för att livet ska fungera. Så kallad pushning, att hjälpa funktionsnedsatta att följa rutiner i vardagen, ger inte rätt till assistans i tillräcklig utsträckning. Nu protesterar Stefan Persson, en av alla föräldrar, och skriver ett brev till socialminister Göran Hägglund. Läs vidare här….

Källa: Sveriges Radio

Foto: Gunilla Nordström/Sveriges Radio

Assistans: Terese har ett för ”aktiv liv” för att tillhöra LSS

Publicerat 2013-11-13

Det aktiva i mitt liv är möjligt endast tack vare min assistans, utan den hade inget av det jag gör varit möjligt.

Efter 33 år som funktionshindrad tillhör Terese Antonsson inte längre personkrets 3. Hon har i 12 år tillhört LSS lagen men nu har Försäkringskassan gjort en ny tolkning där man anser att hon lever ett för aktivt liv för att vara funktionshindrad enligt LSS.

-Det aktiva i mitt liv är möjligt endast tack vare min assistans, utan den hade inget av det jag gör varit möjligt. 

Terese Antonsson 33 år har de senaste 12 åren tillhört personkrets 3. För att vara berättigad till lagen om stöd och service (LSS), ska man tillhöra en av de tre personkretsarna. Terese är funktionshindrad från 5 månaders ålder. Hon har en spastisk parapares, d.v.s. förlamning i båda benen efter ett infektiöst tillstånd i ryggmärgen. Hon sitter i rullstol och har de senaste 12 åren haft personlig assistans.

-Då, för 12 år sedan öppnade sig en helt ny värld för mig. De drömmar jag haft fick en möjlighet att förverkligas. Jag kunde jobba och sköta hem och familj. 

Under hösten 2012 flyttade Terese och familjen till Kungsbacka och en ny ansökan i den nya kommunen gjordes. Teresé hade innan flytten ett färskt beslut ifrån sin tidigare kommun men Kungsbacka gjorde trots detta en helt ny ansökan istället för ett övertagande av tidigare beslut. I mars beslutade kommunen att Terese behov översteg 20 timmar i grundläggande behov och de gjorde då en ansökan till försäkringskassan. I väntan på deras utlåtande beviljades Teresé personlig assistans enligt LSS.

Det kändes så bra att kommunen skickade min ansökan vidare. Kanske skulle tillvaron kunna återgå till vad den varit innan. Men icke!

Hon träffar en handläggare för utredning i maj och hon får en chock när beslutet kommer. Terese får avslag då hon inte anses ha så betydande svårigheter i sitt liv att hon längre kan tillhöra personkrets 3.

-Det lät som om jag blivit friskförklarad efter 33 år som handikappad. Det kändes dock inte så.

Dagen efter beslutet anlänt ringer handläggaren från Kungsbacka kommun där Terese nuvarande beslut om assistans finns och vill komma på ett möte. De kommer dagen därpå med en handläggare ifrån hemtjänsten och säger att hennes nuvarande beslut om personlig assistans kommer att tas bort och att Kungsbacka kommun kommer att gå på Försäkringskassans utredning och beslut. Trots att de bara 6 månader tidigare gjort en egen utredning där de fastställt att Terese tillhör personkrets 3.

Hela min värld rasade vid det samtalet. Utan assistent kan jag inte klara mitt liv. Ett beslut enligt SoL innebär hemtjänst, ledsagare och larm. Jag är 33 år och får samma insats som pensionärer. 

Terese har varit hos två läkare och en arbetsterapeut som gjort en ADL bedömning som alla tre kommer fram till slutsatsen att hon tillhör personkrets 3. Hur kan då Försäkringskassan komma fram till en annan slutsats?

När jag såg Kalla Faktas reportage så blev jag förbannad men inte förvånad. Handläggarna får lära sig att inte ha empati utan bara titta på mig kliniskt. Det hjälper inte att visa sina känslor och förklara hur man mår. De kommer ändå inte att ta hänsyn till det. 

Terese överklagar till Försäkringskassans omprövningsenhet och hon får avslag även där. Hon kommer nu att överklaga till Förvaltningsrätten.

– Om inte min överklagan går igenom så känns det som om att jag kommer att förlora mitt liv. Det påverkar inte bara mig utan hela min familj. Då min man jobbar kommer det bli min 15 åriga dotter som får ta hand om mig. Det är inte så lagen säger att det skall vara. 

Text: Maja Koppfeldt

Assistans: Han lär kommuner att nobba handikappade!

Publicerat 2013-11-11

-De drabbade får hela tiden kämpa i hård motvind mot kommunen.

GÖTEBORG. CP-skadade Jack, 7, blev av med sin stödfamilj. Camilla får inte längre åka på läger. Kalla Fakta avslöjar att kommunen anlitar konsulter för att komma runt lagen om stöd och service till funktionshindrade.

– De drabbade får hela tiden kämpa i hård motvind mot kommunen, säger Kalla Faktas reporter Jonas Alsgren till GT.

Kalla Fakta berättar i kvällens program om sjuårige Jack från Lundby. För att hans familj fysiskt och mentalt skulle klara av vardagen hade han länge en stödfamilj, där barnen blev hans bästa vänner. Nu har stödet till Jack dragits in.

Ett annat exempel är gravt utvecklingsstörda Camilla Olofsson från Lerum, som inte längre får åka på läger.

– Det är inte det samhället som jag har trott på, ett solidariskt samhälle där man tar hand om dem som behöver det. Det är borta, säger Jacks mamma Sara Gustin i programmet. Läs vidare här……

Källa: Expressen.se

Foto: Expressen.se

Assistans: Läs Kommunlex pressmeddelande

Publicerat 2013-11-11

Pressmeddelande med anledning av TV 4 reportage!

På grund av reportaget lämnas pressmeddelande.

Jag är mycket förvånad av ett helt reportage ägnas åt mig som person. Inget sägs om en skärpt lagstiftning och hårdare praxis hos Högsta förvaltningsdomstolen eller andra juristkonsulter.

Det är viktigt att påpeka att KommunLex inte har varit inblandad på något sätt i flera av de ärenden som tas upp.

Det är en osanning att jag bara pratar avslag. TV 4 har fragmentariskt klippt ut några få minuter av en heldags föreläsning och målat upp en osann bild. Jag ägnar mycket tid i mitt arbete att diskutera funktionshindrades rättigheter och hur viktig reformen är. Vad TV 4 klippt bort är att det under kursen även diskuteras hur viktig assistansen är för de enskilda assistansanvändarna. Som jurist sätter jag stor vikt vid och arbetar systematiskt för att kommunerna ska följa gällande regelverk och praxis. Det är dock inte vi jurister som fattar beslut i enskilda ärenden. Den makten har varken jag eller mina kollegor. Läs vidare här…..

Källa: Kommunlex.se

Assistans: Kalla fakta del 3 – Avslag till varje pris!

Publicerat 2013-11-11

Lär kommunerna att säga nej!

Lagen säger att de funktionshindrade ska få hjälp för att kunna leva så normalt som möjligt. Men Kalla fakta kan nu avslöja hur kommunerna börjar vända dem ryggen – med hjälp av privata konsulter. De privata firmorna åker runt och tjänar miljoner på att lära kommunerna att säga nej.

Om du missa gårdagens Kalla Fakta se det här: Avslag till varje pris!

Källa: Kalla fakta tv4.se

 

Assistans: Individuella perspektiv nödvändiga för beslut

Publicerat 2013-11-07

Emilias LSS-handläggare har sett henne på scenen.

Emilia Wärff är etablerad som dansare och designer med eget företag i Göteborg. Hon är en sådan entreprenör som politiker älskar att beskriva som Sveriges framtid. Inte nog med att hon försörjer sig inom ett kreativt gebit: hon skapar nya arbetstillfällen också. Att Emilia har kommit så långt har så klart främst att göra med att hon är välutbildad och driftig, men också med att hon i många år haft personlig assistans.

Emilia har en ryggmärgsskada och använder rullstol. För att fixa sin vardag behöver hon assistenter som stöttar henne i alla möjliga sysslor. Deras uppdrag är kompensatoriskt – de ska se till att hon inte stoppas av sitt funktionshinder, utan kan köra på privat och i karriären, som vem som helst. Ironiskt nog riskerar Emilia Wärff att bli av med sin assistans just för att hon gör så bra ifrån sig. Läs vidare här….

Källa: Expressen.se

Av: Liv Landell

Foto: Anders Fors

Assistans: ”Klockar ni era egna toabesök?”

Publicerat 2013-10-24

Hon är fånge i sin vardag - här är Emmys egna ord

Hon är halvsidesförlamad efter en hjärntumör i barndomen och har haft assistenthjälp sedan hon var fem år gammal. Men i somras – från en dag till en annan – drog Haninge kommun in assistenthjälpen. Nu är Emmy Skarp, 23, fånge i sin händelselösa vardag och beroende av sina föräldrars heltidshjälp.

– Jag har överklagat till förvaltningsdomstolen men det beslutet kan dröja ett år. Under tiden sitter jag här, säger Emmy som i dag skriver ett öppet brev om sin situation.

Hej.

Jag heter Emmy Skarp, är 23 år och vill berätta min historia.Jag behöver hjälp. Hela tiden. Från det att jag vaknar.När jag var fyra år drabbades jag av en tumör på hjärnstammen och blev halvsidigt förlamad. Jag försöker ta mig upp från sängen själv men efteråt måste jag vila på sängkanten för att få tillbaka krafterna. Läs vidare här..

Här kan du läsa tidigare reportage angående Emmy.

Källa: Aftonbladet

Foto: LINA SIKSJÖ

Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON

Assistans: Bolag beskylls för att vara oetiskt!

Publicerat 2013-10-08

Dammsuger förvaltningsrätten på beslut och domar kring LSS-berättigade.

Malmö.Tennisstjärnan Andreas Vinciguerra, 32, har börjat på sin nya framtid – som direktör. För att direkt hamna i hetluften långt ifrån centercourt. Hans nya bolag för personlig assistans beskylls för att vara oetiskt.

För att få fart på det nya företaget, Kärnassistans, gällde det att snabbt bli känd hos funktionshindrade med personliga assistenter. Allt för att få dem att byta bolag. För att få fram kontaktuppgifter och adresser började Kärnassistans att dammsuga förvaltningsrätten på beslut och domar kring LSS-berättigade vårdtagare. Det är uppgifter som normalt är skyddade av sekretess. Men med beslut i förvaltningsrätten blir uppgifterna offentliga.Den luckan har Kärnassistans utnyttjat för att ragga kunder.

”Hej. Vi kontaktar dig för att presentera vårt nya assistansbolag. Vi hoppas och tror att vi skulle kunna höja din livskvalitet”, heter det i säljbreven som är undertecknade av de båda ägarna Andreas Vinciguerra och Peter Kärnefelt. LSS-familjer som Sydsvenskan talat med har reagerat på Kärnassistans aggressiva marknadsföring. Läs vidare här……

Text: Hermod Pedersen

Foto: Håkan Röjder

Källa: Sydsvenskan.se

Assistans: Gränsen för föräldraansvar

Publicerat 2013-09-26

En föreläsning som handlar om hur olika bedömningarna av föräldraansvaret kan vara.

Enligt föräldrabalkens bestämmelser har alla föräldrar ett ansvar att se till att deras barn har det bra och får sina behov tillgodosedda, utifrån vad som är rimligt utifrån barnets ålder och mognad. Men när ska ett barn t ex klara av att äta på egen hand?

Del 1: Gränsen för föräldraansvar

 

Besök Humanas hemsida här:

Humana

Assistans: Sourin, 55, låstes in – assistenterna tjänade miljoner

Publicerat 2013-09-20

Assistansföretaget debiterade Försäkringskassan miljoner för vården av svårt sjuka Sourin, 55.

I själva verket ska han ha låsts in och lämnats att ta hand om sig själv.

– När socialen kom till lägenheten fick de en chock, säger Karl Ny, god man åt Sourin Boghous. I november 2012 slog polisen till mot Sourin Boghous lägenhet i Järfälla.Svårt sjuka Sourin Boghous hittades inlåst. Assistenten låg och sov. På tisdagen åtalades 35 personer kopplade till assistansföretaget Elma som skulle ha hjälpt Sourin Boghous. Läs vidare här……

Källa: Aftonbladet.se

Foto: Anna Tärnhuvud

Assistans: ”Hela livet blir ifrågasatt vart annat år”

Publicerat 2013-08-30

Mikael Andersson hyllar assistansreformen och känner sig besviken på att allt som skrivs om personlig assistans är så negativt, att allt gott den gör försvinner i pratet om fusk och överutnyttjande

Sedan tolv år tillbaka arbetar Mikael Andersson som inspirationsföreläsare. Han pratar om motivation, inställning och attityd, att med tankens kraft styra sitt liv. Och nu är han orolig att den med Försäkringskassans hårdare krav är på väg att helt raseras.

Mikael Andersson är 49 år och han föddes nästan helt utan armar och ben. Han har varit mycket uppmärksammad under sitt liv, för sin kamp för att trots sin funktionsnedsättning klara nästan allt på egen hand. Bland annat gjorde SVT dokumentären Armlös, benlös, makalös om honom för tio år sedan och som fortfarande finns att se på YouTube.

Nu senast handlade det om att han själv vid den senaste tvåårsomprövningen inte blev beviljad de tjugo timmar grundläggande behov i veckan som krävs för att få assistans via Försäkringskassan. Det nya beslutet gör att han fruktar att hela det liv som han lever nu ska spolieras. Läs vidare här……

Källa: Mikael Andersson intervjuades av Erik Tillander 2013-08-21

Foto: Henrik Brunnsgård

Assistans: Svindlade till sig 20 miljoner

Publicerat 2013-08-29

En 55-årig kvinna har lurat till sig över 20 miljoner kronor, hon har under 20 års tid utgett sig för att vara behov av personligassistent.

Bedrägeriet är det största mot försäkringskassan i svensk kriminalhistoria. Den 55-årig kvinnan utgav sig för att sitta i rullstol och hade ett stort hjälp behov, men kvinnan avslöjades av videoinspelningar.

Hon har bland annat fångats på film då hon promenerar helt obemärkt i affärer, tränar sin hund i agility då hon springer vid sidan av sin hund. Hon hade ett antal assistenter b.l.a hennes bror som även han dömts i härvan, han har vittnat i rättegången och slagit hål på systerns historia.

Kvinnan drev en gård och istället för att hjälpa henne med normala sysslor så fick assistenterna sköta gården. Under rättegången lade man stor vikt vid att utreda om kvinnan verkligen var funktionsnedsatt, där kom man fram till att hon framstod mycket sjukare i sina ansökningshandlingar än vad som var fallet. Till hennes försvar säger kvinnan att hon lider av multipel personlighetsstörning, där hon är flera olika personer som kan olika saker och har olika färdigheter.

Fängelse

Tingsrätten bedömer att kvinnan är hjärnan bakom en storsvindel som under årens lopp utgått till runt 20 miljoner kronor. Hon får ett fängelse straff på fem år och tvingas betala tillbaka 14 miljoner kronor. Hennes bror fick villkorlig dom för medhjälp till grovt bidragsbrott, rapporterar Mittnytt.

Källa: expressen.se

Se filmen här: Bidragsfusk

Här kan du läsa mer om fallet:

Fem års fängelse för bedrägeri mot försäkringskassan

 

Assistans: Mikael kan förlora sin personliga assistent

Publicerat 2013-07-16

Det kom som en chock!

I 25 år har han kämpat för att kunna klara sig själv – och blivit för bra på det. Nu riskerar Mikael Andersson att bli av med sin personliga assistent när Försäkringskassan säger stopp.

Författaren och föreläsaren Mikael Andersson flyttar sig smidigt från sin eldrivna rullstol till en fåtölj, sätter sig till rätta och böjer sig fram över bordet där han dricker varm choklad med ett sugrör. Han är född utan armar och ben och sedan 1994 har han haft rätt till assistansersättning från Försäkringskassan för att få hjälp i vardagen. I hemmet har Mikaels fru varit anställd som assistent medan han haft andra assistenter utanför hemmet.

Det kan det vara slut på nu. Försäkringskassan har ändrat sig och Mikaels personliga assistenter riskerar att tas bort.

– Det kom som en chock. Jag har uppfyllt kraven men felet jag gjort är att jag kämpat för att lära mig klara mig själv i det allra mest intima. Jag har kämpat många år att för att kunna gå på toaletten själv, nu riskerar jag att få neddragningar på grund av det, säger han. Läs vidare här….

Källa: Gp.se

Bild: Kent Hallgren

Assistans: Skriv under!!

Publicerat 2013-07-01

Vi ser en tydlig och mycket oroande trend gällande försämringar av villkoren för att få personlig assistans.

De ursprungliga intentionerna om valfrihet, integritet och livskvalitet urholkas allt mer genom nya direktiv, prejudicerande domar och striktare tolkning av LSS-lagen hos Försäkringskassan och kommunerna.

Försäkringskassan och kommunerna pekar på besparingskrav men politiker förnekar att det någon försämring skett. Istället hänvisar de till statistik och hävdar att antalet personer berättigade till Assistans ökar, såväl som beslutade assistanstimmar. Samtidigt kollapsar en del människors tillvaro fullständigt efter en tvåårsomprövning som kraftigt reducerar antalet personens assistanstimmar, eller där de i vissa fall tas bort helt. Deras familjesituation, sociala liv, utbildning, arbete och rörelsefrihet påverkas och begränsas drastiskt och många tvingas se på när myndigheternas beslut raserar det självständiga liv de byggt upp med personlig assistans som en nödvändig och viktig beståndsdel. Läs vidare och skriv under Petitionen här….

Denna Petition startades av Mikael Andersson.

Läs om Mikael här: Mikael kan förlora sin personliga assistans

Assistans: Regeringen vill se över ökad assistansersättning

Publicerat 2013-01-14

Kostnaderna ökar stort.

Utgifterna för assistansersättningen till funktionsnedsatta väntas framöver överstiga 30 miljarder om året. I dag får ungefär 16 000 svenskar assistansersättning, och regeringen har aviserat att man vill göra en ny översyn av en del av regelverket.

Barn och äldreminister Maria Larsson vill inte ge besked om ersättningen ska få fortsätta stiga eller inte.

– Man kan säga att reformen var underfinansierad från början, och att den har haft en kostnadsutveckling som ingen hade förväntat sig när den infördes. Men den är till fantastisk stor nytta för människor med de här behoven i vårt land, säger Maria Larsson, barn och äldreminister. Läs vidare här..

Läs om:

Kostnaderna för personlig assistens ökar.

Källa: Sveriges radio

Foto: Hasse Holmberg/Scanpix.

Assistans: Skolan får utestänga personliga assistenter

Publicerat 2012-11-15

Prejudicerade dom begränsar barns rätt att välja assistent.

Skolan har rätt att avvisa ett barns personliga assistent av arbetsmiljöskäl. Det fastslog Högsta Förvaltningsdomstolen i en prejudicerande dom förra veckan.
– Ett olyckligt domslut, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana AB.

Han befarar att det nu blir allt vanligare att enskilda assistenter utestängs från skolor.

Domen den 7 november innebär att en tioårig pojke i södra Sverige inte får ha med sig sina föräldrar som assistenter till skolan.
Skolan hade för drygt två år sedan beslutat hindra att föräldrarna följde med till skolan, av arbetsmiljöskäl.
När föräldrarna protesterade mot beslutet upphävdes det av Förvaltningsrätten och sedan även av Kammarrätten. Kommunen gav sig dock inte utan gick vidare till högsta instans, som slutligen gav skolan rätt att utestänga föräldrarna. Läs vidare här..

 

Text : Valter Bengtsson

Källa: Föräldrakraft.se

Assistans: Ligor lurar till sig miljardbelopp

Publicerat 2012-10-16

Inte i min vildaste fantasi hade jag trott att vi skulle se denna sörja.

Miljardfusket med pengar som ska gå till en av samhällets mest utsatta grupper är betydligt värre än man tidigare trott. 

Misstänkt människohandel och grov kriminalitet med internationella kopplingar är några av Försäkrings­kassans fynd i den stora granskning som görs. Hundra­tals personer riskerar nu åtal.

–?Inte ens i min vildaste fantasi hade jag trott att vi skulle se denna sörja som vi nu hittar under de stenar som vi vänder på, säger Svante Borg, som är ansvarig för kontrollen som Försäkringskassan gör av företag som ordnar personliga assistenter till brukare.

Startskottet för granskningen gick i december förra året. På listan fanns då 26 företag som skulle synas in i minsta söm med hjälp av polis och andra myndigheter. Bakgrunden var upptäckten av allt fler fall av bedrägeri med assistansersättning. Det finns inga säkra tal, men enligt en uppskattning som har använts under senare år ligger fusk bakom cirka 7 procent av totalkostnaden – vilket skulle betyda att uppåt 1,5 miljarder kronor av skattemedel myglas bort i år. Läs vidare här:

Källa: Dn.se

Assistans: Tobias blir av med all hjälp

Publicerat 2012-09-13

Kungälvs kommun ställer upp..

Tobias Svedberg, 38, är på samma mentala nivå som en tvååring, har Downs syndrom, autism och tvångsbeteende. Ändå dras hans personliga assistans in – och Försäkringskassan vägrar ändra sitt beslut.  

– Det är förfärligt. Tobias behöver ju hjälp med allt, säger hans gode man, Janet Granhage.

Det var i mars som Aftonbladet berättade om Tobias Svedberg. Han bor sedan nio år på Tobiasgården i Kareby utanför Kungälv i en lägenhet vägg i vägg med ett gruppboende. Men i våras beslutade Försäkringskassan att dra in hans personliga assistans på 17 timmar och en kvart per dag. Till noll timmar. Hans gode man begärde omprövning, men i augusti kom beskedet att Försäkringskassans beslut står fast. Läs vidare här…

Källa: Aftonbladet.se

Assistans: Rätten att gå på toaletten

Publicerat 2012-08-16

Minuterna i behovsbedömningarna räknas ofta in absurdum.

Personlig assistans

”När beslutsfattare firar sommar på badstränder sitter jag och många andra obönhörligt fast i stekheta lägenheter. För ut kommer jag inte.” Så skriver en MS-sjuk person i en insändare i lokaltidningen Mitt i Söderort. Insändarskribenten beskriver hur hon behöver ”hjälp med allt”. Trots det får hon bara assistans fem timmar varje vecka och kommer utanför dörren en gång i veckan.

Regeringen har gjort det svårare

På alliansregeringens initiativ har det blivit svårare att få personlig assistans. Sedan 2007 har antalet personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som blivit av med sin assistansersättning ökat för varje år. 2011 förlorade rekordmånga – 293 personer – rätten till en personlig assistent. Orsaken är att måttstockarna har blivit hårdare. I dag räknas enbart så kallade integritetskänsliga delar av grundläggande behov som grund för att få assistansersättning.  Personlig hygien, äta och att klä på sig underkläder är exempel på grundläggande behov. Men gränserna i regelverket är hårfina. Läs vidare här…

Källa: aftonbladet.se

Text: Jonna Sima

Assistans: Vi förlorar makten över våra liv

Publicerat 2012-08-13

Självbestämmande?

Assistansreformen infördes av en enig riksdag 1994. Men nu hotar regeringens lagrådsremiss att upphäva reformens grundläggande principer om respekt för den assistansberättigades integritet och självbestämmande, skriver Vilhelm Ekensteen. 

Det är till följd av ett fatalt inslag i lagrådsremissen om personlig assistans hög tid och alldeles nödvändigt att riksdagens företrädare brådskande tar ett särskilt ansvar för assistansberättigades medborgerliga rättigheter. Det är överflödigt att påminna om den betydelse assistansreformen haft för möjligheterna för personer med omfattande funktionsnedsättningar att leva ett liv som är likvärdigt med andra medborgares. Regeringen Bildt och i synnerhet Bengt Westerberg har äran av en enig riksdags införande av reformen 1994, men det är viktigt att påpeka att även de följande riksdagsmajoriteterna kraftfullt stått bakom den. I dag hotar emellertid ett förödande brott mot assistansreformens grundvalar, och det är det som måste uppmärksammas.

Under senare år har många för och emot noga prövat och debatterat integritets- och sekretessaspekter till exempel i samband med FRA-lagstiftningen. Vad som nu håller på att ske drabbar visserligen endast en delvis marginaliserad medborgarkrets, som kämpar för sin delaktighet i samhället, men det får inte bli ett skäl till att den lämnas åt sitt öde. Tvärtom…Läs vidare på SvD: Vi förlorar makten över våra liv

Text av:

VILHELM EKENSTEEN

Ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA

Text från Svd.se

Assistans: Handikappomsorg som en tillväxtmarknad

Publicerat 2012-08-09

Blir rika på skattepengar utan att skatta.

Riskkapitalisterna talar om marknaden för att bedriva handikappomsorg som en tillväxtmarknad. Och enligt SKL har kommunernas kostnader för omsorgen ökat explosionsartat under 2000-talet.

– Det är utan jämförelse det område där kostnaderna ökar mest för kommunerna, säger Annika Wallenskog, chef för ekonomisk analys på SKL. 

Lss-omsorgen kostar allt mer och Rikskapital-Bolag tar allt större del av kakan enligt SKL

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings sammanställningar ökade kommunernas utgifter för handikappomsorg, även kallad LSS-omsorg, med 40 procent mellan 2000-2010.

– Det är i fasta priser, alltså inflationen är borträknad. Så det är ju en explosion, säger Annika Wallenskog.

Läs vidare här svd.se

Assistans: Missbruk av assistansersättningen

Publicerat 2012-08-07

Tänk dig att vi som ofta framställs som ganska tärande kunde lösa detta själva

Det senaste så har ju missbruket av Assistansersättning kommit upp på tapeten och hela Assistans branschen har börjat granskas, vi kunde här läsa

”Jag är en stolt Assistanssamordnare” där Maja Koppfeldt säger vad hon tycker, och så här säger Mikeal Särnmark på sin Facebook sida.

Jag har idag uppmärksammat vilket enormt intresse det finns bland funktionshindrade och deras anhöriga för att stävja missbruk av assistansersättningen. Tänk dig att vi som ofta framställs som ganska tärande kunde lösa detta själva och riskkapitalbolag som skattar i skatteparadis. Både socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och borgarnas Reinfeldt inser det faktum att man inte kan ta bort assistansen i privat regi.

Däremot har Reinfeldt redan deklarerat att de vid årsskiftet ska införa en ny lag som förbjuder privata aktörer att ta vinst utomlands och skatta där. Även Stefan Löfven har insett att det vore ogörligt med att förbjuda företagsexistens. Som part i målet kan jag tycka helt personligt att om detta nu vore fallet skulle i alla fall jag likställa detta med konfiskering och det vore väl olagligt om något. LSS är dyr men betänk vad den gör och vad som räknas in. Nåväl, en väl fungerande sjukvård och omsorg måste vi ha. Nu med beaktande av de handikappades engagemang i denna fråga tycker jag att vi skulle kunna göra någonting gemensamt. Det vore pricken över i.

Tänk dig att vi som ofta framställs som ganska tärande kunde lösa detta själva. Antingen kan vi exempelvis anordna en stor manifestation med åtföljande demonstration i till exempel Stockholm city eller också kunde vi först ha en gemensam träff i en stor lokal där vi gemensamt kan lägga fram förslag på olika lösningar. Det hela skulle kunna bli en jättegrej på en något infekterad frågeställning som i och för sig egentligen inte borde vara så svårt att lösa. Det är ju bara att sluta använda sig av dessa företag. Ni måste förstå att jag skriver detta helt privat. Jag vill på intet sätt beblandas med företaget Särnmark assistans.

 

Vad tycker du? Gå gärna in och skriv vad du tycker på våra debatt sidor:

http://mittfunktionshinder.se/forum/trad/missbruk-av-assistansersattning/

Assistans: Hjälp mig göra en bok

Publicerat 2012-08-06

Ha åsikter om bokens innehåll

Mitt namn är Jan Blomström och jag är en neuropsykologspecialist som arbetar som affärspsykolog. Jag är mitt inne i skrivandet av min 3:e bok, och jag vill ha din hjälp för att det ska bli riktigt bra. Boken heter Älskade assistent, en inspirationsbok om coachande personlig assistans inom LSS, och omslaget ser du till höger.

Release den 5/11 -12 på Prolead Förlag. Om du är intresserade kan du förbeställa den HÄR redan nu.

Den här gången vill jag ha synpunkter på innehållsförteckningen här nedanför. Saknas det något? Är de något som känns fel? Konstigt? I fel ordning? Eller tycker du jag är på rätt spår?

 

Ha åsikter om bokens innehållsförteckning!

 

1. PUNKTERADE SANNINGAR

a. Bara assistent

b. Glädjeflickan

c. Trivas ihop

d. Göra som brukaren vill

e. Dela intressen

f. Projektledaren

g. Uppfostrande

h. Underlätta för familjen

i. Fungera med anhöriga

2. 94 ? TILLSYN

a. Livet innan 1994

b. Positiv effekt

c. LSS-lagens personkretsar

d. LSS-lagens intentioner

e. Generösa möjligheter

f. Lagrenovering i omgångar

g. Tillståndsplikt

h. Vinnare

i. Förlorare

j. Utmaningar för anordnarna

k. Ägnade och maktförskjutning

l. Vad har hänt innan jobbet börjar?

3. DET EGNA LIVET

a. Rätten att leva sitt egna liv

b. Skyldigheten att leva sitt egna liv

c. Självständighet

d. Drömmar

e. Relationer

f. Kärlek

g. Lika som andra

h. Det goda livet

i. Det mindre goda livet

j. Det helvetiska livet

k. Överleva assistenter

l. Överleva anhöriga

4. PERSONLIG ASSISTANS SOM YRKE

a. Överleverans

b. Yrkesstolthet

c. Uppdraget

d. Proffsigt jobb

e. Arbetsplatsen

f. Uppdragsgivaren

g. Generellt och unikt

h. Sig själv som arbetsverktyg

i. Maktaspekten

j. Rörlighet under dagen

k. Uppskattningstävlan

l. Individuellt team

m. Teamansvar

n. Krishantering

o. Insiktsbearbetning

p. Intimitet

q. Arbetsmiljö

r. Varumärkesbärare

5. COACHISSTANS

a. Vårdande inslag

b. Rehabiliterande inslag

c. Äganderätt till sitt egna liv

d. Coachning

e. Coachning inom personlig assistans

f. Att få lyckas

g. Att få misslyckas

h. Bättre rustad nästa gång

i. Det positiva utanförskapet

j. Assistenten som personlig tränare

k. Assistenten som kassörska

l. 1 månads uppsägningstid

6. ASSISTANSANORDNING

a. Kundperspektivet

b. Uppdragsnöjdhet

c. Leveransansvar

d. Ledning och styrning

e. Arbetsgivaransvar

f. Värna om sitt tillstånd

g. Värna om brukarnas potential

Maila mig på jan@janblomstrom.se eller ring mig på 070/6622805 om alla era synpunkter. Tillsammans gör vi boken till ett bra verktyg för vår branch! 


Tack så mycket på förhand!  // Jan Blomström
Är du nyfiken på vad jag gör? Besök gärna min hemsida och tjänster för LSS

Assistans: Jag är en stolt assistanssamordnare!

Publicerat 2012-06-07

Jag tror på en nolltolerans mot fusk!

Jag har under en längre tid fått många frågor om den senaste debatten kring fusk när jag berättat vad jag arbetar med. Jag driver ett assistansföretag som heter Livsanda Assistans AB och det är jag stolt över. Jag bor i ett land som ger alla, oavsett funktionshinder en möjlighet att leva och delta i samhället som andra.

På rätt väg

Vår bransch har under en längre tid varit nedsmutsad med rön om fusk och oegentligheter. Detta tar jag som företagsledare och privatperson starkt avstånd från. Jag tror på en nolltolerans mot fusk. När jag läser lagrådsremissen ifrån Socialdepartementet känner jag att vi är på rätt väg att komma åt de kryphål och möjligheter till fusk som har funnits inom personlig assistans. För att kunna säkerställa en god kvalité och trovärdighet måste kontrollen ökas och vi måste alla bli bättre på att värna och ta ansvar för Lagen om stöd service (LSS). Det är både ditt och mitt ansvar att se till att assistansersättning används korrekt och till dess riktiga ändamål.

En ökad kontroll kan upplevas som ett hot mot ens personliga integritet. Känslan av att en myndighet ska komma in i mitt hem och utreda hur min anhöriga assistent fungerar förstår jag kan uppröra. Men vad är alternativet? Vi kan inte ha en liten skara människor som kan få fortgå med att smutsa ner ryktet för en hel bransch. Utredningen visar tydligt att de vanligaste situationerna där medvetet fusk med assistansersättning förekommer är där vuxna assistansberättigade har sina närstående som assistenter.

Riktlinjer och regler

Kunden inom personlig assistans är en oerfaren upphandlare. Anslaget för assistansersättning för 2012 är 21 miljarder svenska kronor. Detta är en väldigt stor summa pengar. Vi har inom reformen 18 000 olika erfarna upphandlare som har olika kunskap om hur man väljer och upphandlar sin assistans. Här har en osund konkurrens mellan assistanssamordnare lett till att fler assistansföretag har tänjt på gränserna för att locka kunder. Jag uppskattar att man nu stramar åt och ger alla assistanssamordnare samma riktlinjer och regler. Vilket kommer att leda till att konkurrensen kommer att handla om vilken kvalité och service som företaget kan ge.

Jag hoppas att utvecklingen av Lagen om stöd och service leder till att man förhindrar fusk, överutnyttjande och oegentligheter och att förtroendet för LSS reformen återfår sin ursprungliga glans. Vi måste alla bli bättre på att lyfta fram det fantastiska och positiva med vår rättighetslag men vi får aldrig glömma våra skyldigheter.

Maja Koppfeldt

VD

På regeringens hemsida kan du läsa pressmedelandet. 

Regeringen.se

Maria Larssons debatt artikel i dagens expressen:

Foto:Olle Sporrong

Foto: Olle Sporrong

Kontroll skall stoppa assistansfuskarna

NYA ÅTGÄRDER. Barn och äldreministern Maria Larsson vill ha kraftigare tag mot fusket inom personlig assistans.

Personlig assistans och Lagen om stöd och service, LSS, är en världsunik reform. Dessa insatser har en avgörande betydelse för många personer med funktionsnedsättning. De skapar möjligheter att delta i samhället och att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. LSS tar tydligt ställning för att alla personer – oavsett funktions­nedsättning – har samma värde och rättigheter i samhället.

Läs vidare på expressen.se

 

Assistans: Lättlärd och lyhörd kvinna sökes

Publicerat 2012-05-18

Du ska vara kvinna, disciplinerad, lyhörd och mode­intresserad.

Det är vad som krävs för att få vara personlig assistent åt en 35-årig man i sommar.

Den som får jobbet får också ett klädkonto – men det är mannen som bestämmer vad du har på dig.

Annonsen från ett företag som förmedlar assistanstjänster har legat uppe på Arbetsförmedlingens platsbank.

Där kunde man läsa om vilka kvalifikationer som krävs för att få jobba med en 35-årig man i sommar; bland annat ska man vara ”noggrann, disciplinerad, lättlärd & lyhörd”.

Läs vidare på GP.se

Assistans: Priset för assistans

Publicerat 2012-04-12

”Allas lika rätt” är en jättebra slogan så länge den inte kostar för mycket pengar, säger hon.

År 1994 kom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,  LSS, och plötsligt öppnade sig en ny värld för många som fick assistans och möjlighet att kunna jobba och delta i samhället. Men i takt med att allt fler ansöker om assistans och kostnaderna därmed ökar har bedömningarna blivit hårdare och allt fler nekas. FRIA har tittat på lagtexter och utredningar samt pratat med jurister och brukare, och det verkar som att funktionsnedsattas rättigheter helt enkelt har blivit för dyra.

Läs vidare på Stockholmsfria.nu