Följ oss på Facebook

2018 augusti

kort om rutiner och inre trygghet

Publicerat 25 augusti, 2018

eller när tryggheten är beroende av rutinerna.

Rutiner, regler, ritualer. Whatever en nu vill kalla det. Alla har dem i viss mån. De skapar stabilitet och trygghet. För personer med autism ter sig världen, generellt sett, extremt opålitlig, oförutsägbar, okontrollerad och oklar. Därför skapar de/vi oss inte sällan rutiner, regler och ritualer i större omfattning än våra medmänniskor. Så länge dessa inte utvecklas till tvång och/eller livskvalitets-sänkande maniska beteenden så är de i det ingenting som behöver ändras, tränas bort eller för den delen heller döljas, dämpas eller hyschas. Det är inte ovanor, det är inte fixa idéer. Det är överlevnadsstrategier, utvecklade för att göra en ogreppbar värld något mer begriplig. Sedan jag var liten så har jag skapat mönster och ordningar. Genom att sortera, stapla och organisera. Jag åt viss mat efter särskilda mönster. Jag gick på särskilda sätt efter särskilda regler. Jag letade strukturer och ordningar. Jag tänkte till och med ibland tankar i ett repetitivt mönster. Ibland gick det överstyr och jag mådde dåligt av när saker och ting inte blev som jag hade tänkt mig. Fick till synes oförklarliga utbrott eller blev bara sur. Och det var ingenting jag växte ifrån. Det var ingenting jag växte ur samtidigt som jag växte i min egen grundtrygghet. Den fanns inte helt enkelt där att växa i. För mig handlar det om att jag tappar kontrollen över någonting som jag tidigare kunde kontrollera. Något som för stunden kanske är det enda jag kan lita på och känna trygghet i eftersom ett annat vanligt drag av autism som jag fick var bristen på tillräckliga grunder att bygga upp en inre trygghet, den nyss nämnda grundtryggheten i mig själv. Därför är dessa försök att skapa struktur utanpå, runt om och intill mig en viktig del i att kompensera det underskott av inbyggda grundstenar att lägga där inne i vid roten av mig själv. Vi stöttar våra liv från utsidan för att uppväga ett bristfälligt pålningsjobb i grunden skulle en kunna säga. Det brukar sägas att autistiska personer, i hela spektrumet, är bundna vid sina rutiner men faktum är att rutinerna är vad som ger frihet. Det sägs att vi är fyrkantiga men jag känner mig oftare som en cirkel. Att vi är ”by the book” och tänk så många olika böcker det finns i världen. Det sägs att vi inte är flexibla, men ta en titt på samhället, skolan, en genomsnittlig arbetsplats och fråga dig för vem den är anpassad (flexibel kan du vara först när det finns en balans mellan krav och förmåga). Min funktion/diagnos är inte vad som gör mig funktionsnedsatt, det är normtänkets förväntningar på vad en människa ska vara och klara.

särmklipp1

särmklipp2