Följ oss på Facebook

Länkar

 

HSO Handikapp Förbunden

Handisam  Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige.

3E LOVE  Embrace, Educate, Empower, Love life

TD  TillgänglighetsDatabasen

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga  NkA, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

NHR Neurologiskt Handikappades Riksförbund

RBU Rörelsehindrade barn och ungdom

DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

SRF Synskadades riksförbund

WellTrips För dig som letar efter tillgängliga hotell världen över. Har en funktionsnedsättning. Är äldre och vill ha mer bekvämligheter.

Forum funktionshinder Här finns information om stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. På Funktionshindersguiden får man tips om hjälp i vardagen och vart man ska vända sig för att få olika typer av stöd.

Tips på bloggar:

WheelWear Blogg om mode och kläder för rullstolsburna

Livet rullar vidare  Blogg som drivs av Lars – Göran Waden

Nomell.se  Blogg som drivs av Joakim, är 39 år och gravt synskadad eller blind, han skriver om synskada, ledarhundar, tillgänglig teknik och hjälpmedel och som en av deltagarna i säsong 2 av Mot Alla Odds.

Miss wheelchair Blogg som drivs av Felicia Viberg.  Hon är  nyss fyllda 14 år gammal och bor i en liten stad som heter Katrineholm..
Felicia sitter i rullstol pga en bilolycka 2008, hon skriver om sitt liv.

Eddie Wheeler

Textil och tips Gratis tygmönster och tips för dig som har en funktionsnedsättning
Med syfte att gratis hjälpa dig som har funktionsnedsättning, med mönster och idéer till kläder också var sådana finns att köpa samt textila tekniker vid funktionsnedsättning.

Handikapptips Tips och aktiviteter för dig som har en funktionsnedsättning.

Tips på utländska sidor:

Disaboom Information and resources for people with disabilities

Disabled Online An internet Portal for people with Special Needs & Disabilities

Beauty Ability