Följ oss på Facebook

Felicia_Sparrstrom

Skapa möjligheter för varandra

Mittfunktionshinder är en mötesplats för alla med intresse av funktionshinder. Hos oss finns det utrymme för debatter, reportage och bloggar. Sajten har en öppen del för alla och en för dig som väljer att bli medlem – givetvis kostnadsfritt.

Vår önskan och drivkraft är att utbilda och informera, ge kraft och inspirera, driva opinion och agera – men framförallt skapa möjligheter för varandra och se kraften i våra olikheter. Vår grund bygger på värdeorden kärlek, delaktighet, livsglädje och eget ansvar. En värdegrund som inte är förhandlingsbar.

Mitt funktionshinder grundades år 2013 av Maja Koppfeldt och Linda Calderon. Sajten ägs av Livsanda Assistans men drivs och agerar helt fristående och oberoende med Felicia Sparrström som redaktör.