Följ oss på Facebook

2014 mars

Hur väljer vi assistansanordnare Del 2

Publicerat 21 mars, 2014

Antalet assistansanordnare ökar och för de flesta assistansberättigade är det till stor hjälp med olika typer av assistansförmedlingar.

I förra bloggen hoppas jag att du fick lite nya tankar om assistansanordnare och den betydelse deras idéer om personlig assistans har för deras verksamhet. Jag borde kanske redan då talat om att jag mest menade Humana, Frösunda och Team Olivia, som alla tre ägs av riskkapitalister. Men ofta är det människor som själva har assistans som också startar och driver företag som är assistansanordnare och icke vinstdrivande.

Antalet assistansanordnare ökar och för de flesta assistansberättigade är det till stor hjälp med olika typer av assistansförmedlingar. På nätet hittade jag många olika företag och kooperativ som sysslar med just detta. Många mindre assistansanordnare bygger på en idé om en bra assistanssituation och därför finns det några förmedlingar som bara vill ha en kort beskrivning av dig själv och sedan föreslår tänkbara assistansanordnare.

Vill du bestämma helt själv bör man först bestämma sig för hur mycket man kan och vill fixa själv av det administrativa arbetet. Utifrån detta svar ska man sedan leta efter lämplig anordnare men det finns fortfarande flera olika alternativ att överväga.

Först vill jag berätta om olika sorters kooperativ bland annat brukar-, assistent- eller föräldraägda. Den sista finns när barn har assistans. Jag tror att de brukarstyrda kooperativen garanterar för den självbestämmande assistansen. Assistentstyrda kooperativ har jag inte kommit i kontakt med någon gång, men jag vet att de finns.

I brukarstyrda kooperativ består både medlemmar och styrelse av människor med egna funktionsnedsättningar.

Avgiften till kooperativet för administrationen av assistenternas löner är så låg som möjligt. Därmed blir din del av assistentersättningen större och därför finns också utrymmet för högre assistentlöner. Högre lön till den personliga assistenten skapar bättre förutsättningar för dig som arbetsledare. Du blir alltså arbetsledare för dina assistenter och bestämmer därmed också över deras schema. Nu kan assistansen helt styras av det liv du själv önskar leva.

Det finns också många mindre assistansanordnare och som oftast ägs av en eller ett par assistansberättigade eller assistenter. Dessa företag har oftast bara en liten förtjänst, som dessutom återinvesteras i företaget. Många brukare har valt att helt driva assistansen i egen regi. Detta kräver naturligtvis stora förkunskaper och innebär ett stort ansvar. Vad händer till exempel om en assistent råkar ut för en olyckshändelse i assistanssituationen? Omkostnaderna för det lilla företaget kan lätt bli alldeles för stora och får tas från privata medel. Fast det kanske bara är jag som är feg.

För alla större privata assistansanordnare finns som stöd sedan mitten av 90-talet en branschorganisation, Assistansanordnarna. Detta är numera en förening som består av ett 20-tal medlemmar och de har ett rättighetsbaserat intresse och engagemang för den personliga assistansen utifrån LSS intentioner och dess målsättning.

Assistansanordnarna bevakar händelseutvecklingen inom den personliga assistansen och är med och påverkar när våra rättigheter hotas. De arbetar för en hållbarhet av reformen med ett livslångt perspektiv, samt att främja utvecklingen och efterlevnaden av den så kallade ”brukarmaktprincipen”.

Nu har jag gett dig mer uppgifter om de olika typerna av assistansanordnare. Då hoppas jag att du som nyligen blivit assistansberättigad lättare kan hitta rätt. Har du redan assistans och är missnöjd med din anordnare önskar jag att du ska kunna hitta en ny eller upptäcka att du ska stanna hos din gamla assistansanordnare. Makten är ju din.

Ulrika Båhlerud

ulrika@gil.se