Följ oss på Facebook

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 4)

2014 april

Ett viktigt möte

Publicerat 25 april, 2014

Två gånger om året anordnar IfA debattforum

Som nybliven arbetsledare i GIL gick jag också med i en intressegrupp för assistansberättigade, IfA. Den intressegruppen bestod i början bara av personer med egen assistans men har under sina 20 år i verksamheten även fått en avdelning för assistansanordnare. IfA är en ideell intresseorganisation vars ändamål är att utveckla funktionshindrades rätt till personligassistans. Detta gör man dels med intressepolitiskt arbete men också genom stöd till enskilda medlemmar i assistansfrågor.

IfA anordnar två gånger om året debattforum, dit politiker och tjänstemän bjuds in tillsammans med assistansberättigade och assistansanordnare. Senast ett sådant forum hölls var i helgen 5-6 april. Försäkringskassan var inbjuden att delta i den första debatten, om de kommande förändringarna i assistansersättningen, men tyckte inte i dagsläget att de hade något att presentera, och uteblev därför.

Forumet började med en debatt mellan politiker från samtliga riksdagspartier, utom SD. Flera politiker var dåligt insatta i de aktuella frågorna trots att de blivit underrättade om vilket ämne som skulle debatteras – de planerade förändringarna i LSS. Avsikten med politikerträffen var att ge lite information om partiernas ställning i våra frågor inför valet. Vänsterns Eva Olofsson var som vanligt väl insatt i frågorna, liksom Centerpartiets representant. Folkpartiets representant ansåg att deras inställning till LSS-frågor borde vara så välkända att hon inte behövde redovisa denna igen.

Debatten blev således ganska ljummen. Klart var nog att våra frågor, framförallt de om LSS, inte har så hög prioritet bland politiker. Fastän flera sitter i socialutskottet.

I dagens andra debatt deltog funktionhinderrörelsens expert i schablonutredningen Pelle Kölhed, Björn Jideus från KFO, Fredric Käll från Vårdtagarna, Margaretha Johansson från Kommunal och IfA:s verksamhetsansvarige Sophie Karlsson. Ämnet för dessa väl pålästa personer var förändringarna i assistansersättningen och om den personliga assistansen. Ingen av dem ifrågasatte en framtida assistans, den har kommit och ska bli kvar, ingen kunde heller tänka sig en sänkning av ersättningen.

Den första dagen avslutades med att på ett trevligt sätt uppmärksamma assistansreformens 20-års jubileum.

Söndagen började med att en representant från Socialstyrelsen presenterade kravet på kompetens hos personliga assistenter. Det är framförallt assistenter som jobbar inom sjuk- och hälsovård som behöver ha undersköterskekompetens, eftersom inte vård ingår i personlig assistans gäller inte detta oss.

Vi fick också en bra redogörelse om god man och förvaltare av kunniga Peter Sporrstedt som dessutom har mångårig egen erfarenhet av överförmyndarskap. Han tyckte visserligen att godmanskap kan förenas med arbete som personlig assistent, men poängterade att arbetsledarens rätt till självbestämmande och makt över sitt eget liv inte får försvinna.

Forumet avslutades med att Anna Barsk Holmbom (f.d. verksamhetsledare hos IfA) talade om vikten av kvalitetsberättelser och hälsobokslut i en hårdnande ekonomi. Detta riktade hon framförallt till assistansanordnare, både egna och företag. Jag som varken är egen eller har ett företag fick dock ut väldigt mycket av hennes föredrag. Som arbetsledare i GIL är jag i mångt och mycket som en chef i ett litet företag. För att få en riktigt bra arbetsmiljö för mig och assistenterna behöver jag förbereda kvaliteten i assistanssituationen, som bör följa både arbetsmiljölagen och arbetstidlagen. Jag måste också undvika situationer som kan påverka mina assistenters hälsa. Jag vill ju ha friska assistenter, som inte behöver ersättas med sjukvikarier.

Jag har här berättat om vad jag fick med mig från IfAs senaste debattforum, det var alltså mycket matnyttigt. Och som alltid när IfA håller möten, är det väldigt trevligt att träffa andra och nya människor som har assistans, från flera olika delar i landet. Det ges gott om tillfällen att knyta nya kontakter. Nästa debattforum blir den 22-23 november, då hoppas jag att du är medlem i IfA och också följer med så att jag får träffa dig. Och du mig.

Ulrika Båhlerud

ulrika@gil.se