Följ oss på Facebook

Är regeringen emot personlig assistans?

Publicerat 11 oktober, 2016

Vad säger de assistansberättigade, som arbetar tillsammans med assistenterna och vad säger assistenterna själva? Och vad säger assistansanordnarna, som ska betala ut den dåliga löneförhöjningen?

Nu är diskussionen igång igen. Senast var det ju i våras när LSS- utredningen fick direktiv och dessförinnan hörde vi det i höstas i samband med budgeten. Höjningen av den så kallade schablonersättningen, det vill säga det kronantal vi får för varje timma utförd assistans, har under de två senaste åren varit 5 och 4 kronor, med så lite i påslag har det varit svårt att ge assistenterna en dräglig löneförhöjning. Men hur ska det gå i år när assistansersättningen kanske inte höjs med mer än 3 kronor?

Vad säger de assistansberättigade, som arbetar tillsammans med assistenterna och vad säger assistenterna själva? Och vad säger assistansanordnarna, som ska betala ut den dåliga löneförhöjningen?

När LSS blev lag 1994 var assistansersättningen hög och beroende på vars och ens egentliga omkostnader. Efter tre år gjordes så den första nedskärningen av assistenternas löner, av en socialdemokratisk regering, och vi fick gå till facket och få tillstånd att sänka assistenternas löner.

Hur mycket ska en personlig assistent ha i lön, det vill säga kosta? Lika mycket som en undersköterska har det sagts, men stämmer det? Jag gick till SCB, Statistiska Centralbyrån, för att få svar. Där framgår det att en assistentlön i genomsnitt är minst 6 kronor lägre per timme eller om man så vill minst en tusenlapp i månaden.

De flesta av oss som har assistans tycker nog att assistenternas löner egentligen är för låga. De gör ett jätteviktigt arbete. Jag undrar ofta hur mycket och vad regeringen egentligen vet om personlig assistans och vilken höjning av livskvaliteten det innebär för oss.

Sverige har skrivit under FN-deklarationen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter som gäller från 2009. I och med detta ville regeringen att vi funkisar skulle ha rätt att få leva ett liv som är likvärdigt med andra medborgare i vårt land. Men vad betyder det i praktiken? Kan vi verkligen leva på samma villkor och med samma möjligheter till god livskvalitet? Nej, det är svårt. För att leva ett gott liv med personlig assistans är assistentens kvalitet mycket viktig. När vi bara kan erbjuda en låg lön har vi svårt att hitta personer med tillräckligt goda egenskaper. Och ännu värre kommer det att

bli när vi ska ge våra assistenter en avtalsenlig och väl förtjänad löneförhöjning.

Idag går ca 90 % av assistansersättningen till löner och resten till assistansomkostnader. Det kommer att bli omöjligt för alla oss som anlitar seriösa kooperativ eller företag att höja lönen enligt kollektivavtalet, det vill säga cirka 2,2 %. Vi som betalar lönen med assistansersättningen kan endast höja med högst 1,05 %, alltså den aktuella schablonhöjningen.

Det görs en stor undersökning varje år för att mäta befolkningens hälsa och levnadsvillkor. Varje år får myndigheterna reda på att vi funkisar har ett sämre hälsotillstånd och välbefinnande. Orsakar detta någon uppståndelse? Nej. Det är ju detta som LSS skulle förhindra, men det tror jag inte att regeringen inser.

Personliga assistenter som med sin assistans bistår oss så vi kan leva ett respektabelt liv. För att få bra och duktiga assistenter måste dessa personer också få betalt därefter. Är inte lönen så stor så måste åtminstone löneförhöjningarna vara avtalsenliga. Annars finns risken att de slutar, vilket är ett stort orosmoment för oss som har assistansen.

Bengt Westerberg var tillsammans med flera funkisar en av upphovsmännen till lagen LSS, och också han är bekymrad över den låga höjningen av assistansersättningen. Han tycker att det verkar som om det pågår en smygavveckling av LSS.

Regeringen kan inte eller vill inte förstå vilken betydelse assistansen har för en funkis, som istället för att bli omhändertagen vill leva ett fritt och självbestämt liv. Ett liv fullt jämförbart med övriga medborgare.

Ulrika

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*